Droog de chape na een waterschade goed

Als een waterschade heeft geleid tot het binnendringen van vocht of onderdompelen van dekvloeren, is een professionele en kostbare droging onvermijdelijk. De duurzame en grondige restauratie is meestal alleen mogelijk als de getroffen gebieden volledig zijn leeggemaakt en bestaande vloeren zijn verwijderd.

Screed hoort bij het gebouw

Een vloerafwerking die moet worden gerenoveerd, telt mee, vergelijkbaar met vochtige muren en plafonds, tot schade aan gebouwen. Daarom is voor de afwikkeling van schade meestal de bouwverzekering van de eigenaar of verhuurder verantwoordelijk.

De bouwverzekering neemt echter hun kosten op, afhankelijk van de oorzaak van een andere verzekering. Als een huurder bijvoorbeeld de schade heeft veroorzaakt, wordt zijn privéaansprakelijkheid vervolgd. Niet-nakoming door de eigenaar is vaak de bouwaansprakelijkheidsverzekering verschuldigd.

Hoeveelheid en diepte zijn cruciaal

De waterschade die de dekvloer aantast, wordt meestal voorafgegaan door een grotere hoeveelheid gelekt water en langere stand- en weektijden. Veelvoorkomende oorzaken zijn waterpijplekken, overstromingen, morsen van het achterwater en overstromingen. Zelden is het defect van een huishoudelijk apparaat een oorzaak van schade.

Het herstel van de waterschade vereist vaak een voorafgaande nauwkeurige locatie van het vocht in de hoeveelheid en diepte. Alle bestaande vloerbedekkingen zoals parket of laminaat moeten meestal worden gedemonteerd. In sommige gevallen volstaat het drogen van waterschade door kernboortechnieken voor parket en tegels.

Luchtcirculatie en warmtestraler

Afhankelijk van de structuur van de balk, wordt een luchtoverdruk of een vacuümproces gebruikt. Aangezien er meestal een isolerende laag onder de dekvloer is, moeten systemen voor luchtcirculatie worden gecreëerd door middel van boringen. In combinatie met warmtestralers is een diepwerkende uitdroging mogelijk.

Speciale procedures moeten worden gebruikt als de dekvloer drijvend is gelegd of als het bevochtigen in een kamerplafond onder de dekvloer doorgaat. Een volledige droging is essentieel om elke volgende vorm uit te sluiten.

Verwachte droogtijd

De tijd die nodig is om de dekvloer te drogen moet worden berekend tussen twee en vier weken met een lichte penetratie van vocht. Bij sterkere bevochtiging en een plafondbeschadiging zijn vier weken tot twaalf weken mogelijk.

Tijdens het drogen van een dekvloer moet ervan worden uitgegaan dat de kamer onbewoonbaar is. Daarom zou een uitgebreide logistieke planning moeten plaatsvinden, die bijvoorbeeld ook rekening houdt met de veronderstelling dat de hotelkosten oplopen.

Tips & Tricks

Volg bij het drogen van een dekvloer altijd de instructies van de expert, omdat u recht hebt op reparatie in geval van gevolgschade.

Video Board: Bouwdroger huren? Natuurlijk bij Droogspecialist!