Alle feiten over rookmelders in Beieren


Sinds 1 januari 2013 is er in Beieren een rookdetectievereiste voor alle nieuw gebouwde appartementen. Voor bestaand onroerend goed verleent de wetgever een overgangsperiode. Wanneer eindigt deze deadline - en wat valt er nog meer te overwegen?

Wat zijn de deadlines voor appartementen in Beieren?

De eis van de rookdetector in Beieren werd op 25 september 2012 vastgesteld, voor nieuwe gebouwen was deze begin 2013 effectief. Alle nieuwe appartementen vereisen vanaf het begin voldoende apparatuur met rookmelders.

De overgangsperiode voor bestaande gebouwen eindigt op 31.12.2017, daarna moeten alle oudere appartementen over voldoende rookmelders beschikken om de veiligheid in geval van brand te garanderen.

Voor welke kamers geldt de Bayerische rookdetectieverplichting?

De gevaarlijkste branden komen 's nachts uit en dreigen de slaper in de rook te stikken. De federale staat Beieren houdt hier ook rekening mee door te bepalen dat alle slaapkamers in een huis moeten zijn uitgerust met ten minste één rookmelder.

De "slaapkamers" omvatten ook woonkamers die regelmatig worden gebruikt voor overnachtingen, bijvoorbeeld gecombineerde slaap- en woonkamers in kleine appartementen. Bovendien moet elke kinderkamer een rookmelder hebben, evenals alle gangen die naar lounges leiden.

Welke verplichtingen ontstaan ​​er voor eigenaars en huurders?

De rookdetectorvereiste in Beieren is vastgelegd in paragraaf 46 van het Beierse bouwbesluit (Bay-BO). Het regelt ook de respectieve verplichtingen voor eigenaars en verhuurders met betrekking tot de aankoop, installatie en het onderhoud van rookmelders.

Eigenaren van eigenaren en verhuurders zijn verplicht om de appartementen uit te rusten met rookmelders. Dit omvat zowel de aanschaf als de installatie van de apparatuur.

De rookdetectorvereiste in Beieren wijst ook de eigenaar van elk appartement - in het geval van huurappartementen, dwz de huurder - de verantwoordelijkheid toe voor de operationele gereedheid van de rookmelders. Als een verhuurder de onderhoudsverplichting overneemt in plaats van de huurder, kan hij de resulterende kosten overdragen naar de bijkomende kosten.

Is er een speciale rookmelder voor doven?

De doven horen geen alarm van een commerciële rookmelder, maar de wetgever heeft geen extra uitrusting nodig voor de huizen van dove huurders. De apparaten met licht- en vibratiealarm die op de markt verkrijgbaar zijn, zijn relatief duur, de aankoop is vrijwillig.

Als de verhuurder niet akkoord gaat om te betalen voor speciale uitrusting voor doven, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de ziekteverzekeringsmaatschappij voor de kostendeling. Volgens de huidige staat is het kasregister echter niet verplicht om speciale rookmelders te betalen.

Het Beierse huisvestingsprogramma beschouwt echter de installatie van rookdetectoren met licht- en trilalarmen als geschikt, omdat de apparaten de behoeften van mensen met een handicap dienen. Neem contact op met de officiële instanties, de districtsregering of de provinciale overheidsinstantie.

Welke vakmensen mogen op de rookmelders wachten?

In principe kan het jaarlijkse onderhoud probleemloos door een gezonde huurder worden uitgevoerd en kan de verhuurder ook de inspectie van alle rookmelders overnemen. Als een specialist dit werk uitvoert, had het echter eerder een schriftelijk bewijs van bekwaamheid moeten overleggen.

De kosten van consensueel extern onderhoud kunnen op de jaarlijkse energierekening aan de verhuurder worden overgemaakt, op voorwaarde dat de huurder de specialist niet zelf in bedrijf heeft gesteld. In dit geval betaalt de klant uiteraard rechtstreeks aan de onderhoudsdienst.

Is onderhoud via W-LAN juist?

DIN 14676 vereist een visuele inspectie ter plaatse voor het jaarlijkse onderhoud van de rookmelder. Dit is de enige manier voor de verantwoordelijke persoon om te bepalen of de positie van de apparaten nog steeds steek houdt, en ze kunnen de toegang tot de rookkamer handmatig vrijmaken van vuil.

Een onderhoud via W-LAN zorgt alleen voor de algemene technische operationele gereedheid van de apparaten, dat is te weinig. Dit leidt tot de onberekenbare aansprakelijkheidsrisico's die vereist zijn voor het controleren van de apparaten.

Hoe werkt correct onderhoud?

Hoewel de wetgevingstekst over de vereisten voor rookmelders in Beieren niet exact voorschrijft hoe het jaarlijkse onderhoud moet worden uitgevoerd, is dit voor de meeste apparaten zeer vergelijkbaar:

  • Visuele controle: hangt het apparaat nog steeds in een geschikte positie, zelfs als de ruimte wordt gewijzigd?
  • Reiniging: het oppervlak en vooral de toegang tot de rookkamer reinigen
  • Functietest: als het apparaat technisch intact is, klinkt er een pieptoon wanneer op de testknop wordt gedrukt
  • Batterijcontrole: waarschuwt het batterijgeluid op een van de rookmelders? Dan is een batterijwissel aan!
  • De ontvangende eenheid controleren: netwerkapparaten hebben soms een ontvangende eenheid die defecten en storingen kan aangeven

Is het toegestaan ​​om rookmelders met een draadloos netwerk in Beieren te gebruiken?

De juridische tekst zegt niets over de werking van rookmelders in een netwerk, noch draadloze noch bekabelde apparaten worden genoemd. Alle gebruikte rookmelders moeten echter altijd voldoen aan DIN 14676 en voorzien zijn van het CE-keurmerk.

In grootschalige gebouwen is het gebruik van een netwerksysteem zinvol en moet daarom als ontvankelijk worden beschouwd in het kader van de eis van de rookdetector. De eigenaar moet er echter voor zorgen dat in geval van brand snel en eenvoudig het alarmerende apparaat kan worden gevonden.

Omdat als alle rookmelders tegelijkertijd hetzelfde alarm afgeven, dit tot in de laatste hoek te horen is, maar in eerste instantie niet weet waar het echte vuur is. Met een mute-toets of een centrale eenheid kan de belangrijke vraag naar de locatie van de brand worden beantwoord.

Tips & Tricks

Na 10 jaar werking moet u al uw rookmelders vervangen, omdat dan de juiste werking niet langer betrouwbaar is gegarandeerd.


Video Board: Rookmelder zet brandweermannen aan het werk 22-12-17