Toepassingsgebieden van buizen


Leidingsystemen zijn onmisbaar in bijna alle gebieden van onze moderne wereld. Waar dergelijke leidingsystemen beschikbaar zijn en aan welke speciale vereisten ze in individuele gevallen moeten voldoen, laat dit artikel u duidelijk zien.

Leidingsystemen voor massatransport

In een leidingsysteem kunnen verschillende media op een efficiënte en voorspelbare manier worden getransporteerd. Het hoeven niet altijd vloeistoffen te zijn, andere media worden ook in pijpleidingen vervoerd:

 • gassen
 • Stoom (bijvoorbeeld stoom)
 • vrij stromende vaste stoffen
 • verpompbare vaste stoffen

Het transport van stoffen binnen een leidingsysteem kan flexibel worden gepland en is onderworpen aan een groot aantal fysische wetten (hydromechanica, vloeistofmechanica en andere).

Constructieve eisen

De toestand van een leidingsysteem moet altijd overeenkomen met het betreffende doel. Het is belangrijk om rekening te houden met de temperatuur, de persdruk, het debiet en de externe invloeden.

Van buitenaf kunnen de volgende condities ook van toepassing zijn op leidingsystemen:

 • verkeersbelastingen
 • Aarddrukken (in ondergrondse leidingen)
 • mechanische spanningen op de kabels
 • Corrosie van buitenaf
 • verschillende soorten corrosie door constructie, zoals spleetcorrosie of contactcorrosie
 • temperatuurverschillen
 • regenval

Gebruik op het gebied van gemeentelijke watervoorziening

Een belangrijk gebied voor leidingsystemen is de gemeentelijke drinkwatervoorziening en de afvalwatertoevoer (riolering). Hier is het belangrijk om tijdens de planning rekening te houden met verschillende omstandigheden, waaronder hygiënische aspecten.

Stroomsnelheden, stroomsnelheden en algehele systeemontwerp moeten ook zorgvuldig worden gepland. De dichtheid van het hele netwerk moet altijd worden aangegeven en gecontroleerd.

De drinkwatervoorziening is ook een van de oudste gebieden waar pijpleidingen werden gebruikt. Vanaf de oudheid, en zelfs eerder, waren leidingsystemen gemaakt van uitgeholde boomstammen bekend die het water transporteerden van een bron naar een nederzetting of een antieke bedrijfslocatie.

Gebruik in de industrie

In de industriële sector zijn leidingsystemen het transportsysteem bij uitstek. Daarin worden alle soorten materialen getransporteerd naar productie- of verwerkingsfaciliteiten. Corrosieve vloeistoffen, smeermiddelen maar ook stoom (bijvoorbeeld in energiecentrales) stellen soms speciale eisen aan de dichtheid en de weerstand van pijpleidingen.

In veel gevallen zijn hoge drukken of snelle stroomsnelheden vereist, die ook hoge eisen stellen aan het leidingsysteem.

Speciale omstandigheden hebben ook pijpleidingen voor het transport van olie of aardgas over zeer lange afstanden. Dergelijke lijnen moeten speciaal worden bewaakt en beschermd tegen corrosie, omdat lekkage catastrofale gevolgen kan hebben.

Pijpleidingen in het gebied van het verwarmingssysteem

Of het nu gaat om vloerverwarming, wandverwarming of radiatoren: voor elke watergedragen centrale verwarming is ook een nauwkeurig gepland en gedimensioneerd leidingsysteem vereist. Hier zijn aanvullende speciale vereisten, zoals het minimaliseren van warmteverlies.


Video Board: LUX ELEMENTS product: TEC bekledingselementen voor buizen en voorwandinstallaties