Geen water bij de hoekklep

Als er geen water op de hoekklep zit, kan dit verschillende oorzaken hebben. Hier kunt u de typische oorzaken lezen. Daarnaast leer je hoe je dit eventueel zelf kunt oplossen, als bij de hoekklep geen water komt.

Elk huishouden heeft veel hoekventielen

In huis of appartement zijn er verschillende waterverbindingen. In de meeste gevallen is een hoekklep bevestigd aan elke individuele wateraansluiting in het gebouw:

  • Keuken (mengkraan, waterkraan, vaatwasser)
  • Badkamer (doorspoelen van het toilet, wasmachine, andere onderdelen voor waterafvoer)
  • Wasruimte en toilet

De taak van een hoekklep

Om een ​​eenvoudige installatie van sanitaire componenten mogelijk te maken, is een hoekklep gemonteerd tussen de watertoevoerleiding en de component die moet worden aangesloten. Deze hoekklep heeft twee functies. Aan de ene kant moet een uniforme verbinding voor de verschillende componenten mogelijk zijn.

Aan de andere kant moet het water eenvoudig uit te schakelen zijn, als er geen apparaat is aangesloten of als er bijvoorbeeld een kraan in de keuken of een andere verbinding moet worden gemonteerd. Minder belangrijk is de mogelijkheid om de stroomsnelheid van water te kunnen bepalen door middel van de draaibediening van de hoekklep.

Er zijn dus hoekafsluiters in elk huishouden. Meestal wordt er niet veel aandacht aan besteed. Een typisch incident treedt op als er geen water meer is bij de hoekklep. Dan moet u eerst andere componenten controleren.

Als er geen water op de hoekklep zit, controleer dan verschillende componenten

Controleer eerst of de hoofdwaterkraan omhoog staat. Dan kan het ook zijn dat het aangesloten apparaat een defect heeft of een bepaalde functie is geactiveerd. Dit kan vaak het geval zijn bij wasmachines en vaatwassers. Maak de wateraansluiting los en controleer of er water stroomt.

Verstopte hoekafsluiter maakt het weer werkbaar

Niet zelden is de hoekklep defect. De meeste hiervan worden gedurende vele jaren geïnstalleerd. Vooral met een voorraad hard, kalkhoudend water kan het snel gebeuren dat er geen water uit de hoekklep komt. Tik op het ventiel en druk op de draaigreep om het ventiel te sluiten. Ga op dezelfde manier te werk als een regelventiel op radiatoren weer mogelijk wordt gemaakt.

Tips & Tricks

Als blijkt dat de klep defect is en de schade niet kan worden gerepareerd, vindt u hier instructies voor het vervangen van de hoekklep.

Video Board: