Biologische afvalwaterzuivering: hoe werkt het en welke processen zijn er?


Naast de mechanische afvalwaterbehandeling, waarbij vaste stoffen worden gescheiden van het afvalwater, vindt de hoofdzuivering van het afvalwater plaats in een biologische fase. Hoe dit werkt, welke procedures bestaan ​​en welke voorwaarden nodig zijn, wordt hier uitgelegd.

Hoe werkt de biologische behandeling?

Bij biologische zuivering zetten micro-organismen de organische componenten in het afvalwater om. De afvalstoffen in het afvalwater dienen de micro-organismen als voedsel.

Tegelijkertijd worden veel chemische stoffen omgezet in andere waardevolle stoffen. De eindproducten zijn bepaalde anorganische verbindingen en biomassa.

De manier van aanbrengen is afhankelijk van de procedure.

Methode voor biologische afvalwaterzuivering

Meestal wordt het zogenaamde actief-slibproces gebruikt, dat ook in SBR-fabrieken wordt gebruikt.

Druppelende filtersystemen vertegenwoordigen een andere toepassing die zelden wordt gebruikt in kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties. Voor bedden met een vast bed geldt hetzelfde, ze worden ook weinig gebruikt in kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Iets meer wijdverbreid zijn installaties voor de behandeling van rioolwaterzuivering. Ze zijn zeer geschikt voor kleinere rioolwaterzuiveringsinstallaties en bieden ook kostenvoordelen. Ook afvalwatervijvers zijn een biologisch reinigingsproces.

Voorwaarden voor een goede werking

  • voldoende mechanische voorreiniging en scheiding van vaste stoffen
  • voldoende zuurstoftoevoer tijdens aërobe reactieprocessen
  • functionerende luchtafdichting in anaerobe processen
  • Bescherming van micro-organismen tegen toxines en verontreinigende stoffen (zoals zware metalen)
  • voldoende voedingsstoffenvoorziening voor de micro-organismen (door regelmatige afvoer van afvalwater)

Tips & Tricks

Een deel van het resulterende overtollige slib wordt in de loop van de secundaire klaring afgetrokken en moet, net als het primaire slib van de voorbehandeling, regelmatig tegen een vergoeding worden verwijderd.


Video Board: Bio-Bits 47 Biologische bestrijding met feromonen