Zijn bitumen dikke coatings een alternatief voor de laslijn?


Bitumen dikke coatings worden ook herkend door de DIN en worden vrij vaak gebruikt bij het afdichten van een plat dak. Of ze een afdichting van het dak met lasbanen kunnen vervangen en waar de problemen liggen, onthult deze bijdrage.

Wat is een dikke laag precies?

Als een bitumen dikke coating zijn met kunststof gemodificeerde bitumenemulsies van toepassing volgens de technische normen. Een emulsie is een "suspensie" in water of een oplosmiddel. Ook belangrijk is hier de term "met kunststof gemodificeerd". Het bitumen moet worden gemengd met bepaalde vloeibare kunststoffen om een ​​conforme dikke coating te verkrijgen.

Een voorbeeld van een bitumen dikke coating is ongeveer polymeerbitumen. De hanger aan de elastomeerlaag is ongeveer vloeibaar elastomeerbitumen.

Normaal gesproken moet het aanbrengen van vloeibare bitumineuze coatings in meerdere lagen plaatsvinden. Het aantal en de dikte van de lagen wordt bepaald volgens de regels van DIN 18195 door de huidige "belastinggeval" - dat zijn bepaalde constructieve, structurele en omgevingsomstandigheden.

Moderne dikke coatings zijn koud verwerkbaar en hoeven niet meer te worden verwarmd.

Standaard toepassingen

De DIN geeft dikke coatings expliciet aan als aanvulling op lasbanen als afdichtmiddel. Hiermee zou de conclusie kunnen worden getrokken dat een dikke coating als vervanging van een las met lassporen uitgesloten is.

Als u bijvoorbeeld kijkt naar de belastinggevallen waarvoor dikke coatings worden gebruikt, merkt u alleen aanvullende afdichtingsmaatregelen. Als een plat dak met een bitumen dikke laag volledig moet worden afgedicht, komt dit niet overeen met een van de belastinggevallen die worden genoemd in DIN 18195. Het meest waarschijnlijke scenario zou nog steeds geval 6-1 zijn, waarin het binnendringen van oppervlakte- of kwelwater wordt beschreven. Er is geen sprake van regenwater.

U kunt dus de afdichting van het platte dak alleen met een dikke coating als niet-conform beschouwen.

rechterlijke uitspraken

Het onderwerp heeft ook de rechtbanken gepoogd. De vraag was of afdichting met bitumineuze dikke coatings alleen voldoet aan de erkende regels van de technologie (a.a.R.d.T.). De hogere regionale rechtbank van Bamberg ontkende dit in een arrest, terwijl de hogere regionale rechtbanken van Sleeswijk en Hamm besloten dat de bitumen dikke coating als een techniek, omdat het inderdaad in aanmerking wordt genomen in de DIN, maar de regels van de technologie.

Het Federale Hof kwam tot geen besluit, hij liet de vraag open. Maar het is gebleken dat een defecte uitvoering van de dikke coating zeker een defect is. Het Oberlandesgericht Bamberg heeft inmiddels zijn vonnis herzien en heeft vastgesteld dat alleen in geval van onjuiste uitvoering van de dikke coating een overtreding van de a.a.R.d.T. betekent.

Veilige standaardtoepassingen

De standaard toepassing heeft alleen betrekking op een extra zegel. Dit kan bijvoorbeeld ook een renovatie of reparatie van een defect of lekkend laspad op een enkel punt of op verschillende punten zijn.

Een extra zegel op problematische plaatsen is denkbaar. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • knooppunten
  • dakdoorbrekingen
  • Naden op bitumineuze membranen (extra afdichting van de naden)


Video Board: suonerie suoneria marco mazzocca 48278 (remake)