De bouwverzekering in incidentele kosten

Door de enorme stijgingen in de afgelopen jaren is de energierekening bijna een tweede huur geworden. Tussen 25 en 40 procent van de totale huurkosten worden gemaakt. Dat is de reden waarom veel huurders hun verklaringen veel aandachtiger bestuderen. Dit leidt in veel gevallen tot een groot geschil, dat vaak voor de rechtbank eindigt. Een punt dat constant in de vraag naar bijkomende kosten is, is eigendom en bouwverzekering.

Converteerbare bouwverzekering in incidentele kosten

In principe zijn alle bijkomende en operationele kosten verhoudbaar toewijsbaar aan de huurder, die op een reguliere manier verschijnen. Dit omvat het afsluiten van een verzekering. Met de bouwverzekering kunnen echter verschillende soorten verzekeringen worden bepaald.

  • Huiseigenarenverzekering (verzekering van het gebouw tegen brand, storm en waterschade)
  • Building aansprakelijkheidsverzekering
  • Waterbeschermingsverzekering (olietanks)
  • glasverzekering

Verzekeringspremies die niet in de bedrijfskosten kunnen worden geïntegreerd

Er zijn ook andere bouwverzekeringen in verband met gehuurde eigendommen.

  • inboedelverzekering
  • Mietausfallversicherung

Hoewel de eerstgenoemde verzekeringen allemaal vergoedbaar zijn, zijn de laatste twee soorten verzekeringen dat niet. De verhuurder van de verhuurder betaalt 100 procent, de huurder van de huurder tot 100 procent. Evenzo heeft de huurder niets te maken met de huurannuleringsverzekering.

toewijzing

De andere verzekeringen moeten volledig worden toegewezen aan de verschillende partijen. Als er, volgens het huurcontract (bij de eerste vulling, niet later!) Niets is overeengekomen, worden de verzekeringskosten toegewezen aan de vierkante meters van de verschillende appartementen. Ze zijn daarom niet gebaseerd op het aantal bewoners of andere normen - tenzij anders vermeld, anders overeengekomen. Ook de distributiekolom zelf is meestal te vinden in de lease of komt van de verklaringen van vorig jaar.

De vereiste van economie

Hier is de verhuurder gebonden aan de verzekering van het principe van winstgevendheid. De verklaring dat hij alle verzekeringen in een bedrijf zou willen hebben, omdat dat voor hem gemakkelijker zou zijn, is niet genoeg.

Transparantie van verzekeringscontracten is verplicht

Maar ook elders komt het keer op keer voor om regelmatig ruzie te maken met de bouwverzekering. Sommige verhuurders staan ​​er bijvoorbeeld op dat ze de specifieke verzekeringspremies op afroep vrijgeven, maar niet de servicepakketten erachter. In het kader van de transparantie vereist door de wetgever, is de verhuurder echter gedwongen om dit te doen.

Voor de huurder moet het duidelijk zijn hoe het bedrag voor de verzekering tot stand komt en of alle uitkeringen daadwerkelijk terugbetaalbaar zijn. De pakketten kunnen bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering omvatten, die ook niet-lonend is.

Wat niet in de lease staat, hoeft niet te worden betaald

In het algemeen is het echter belangrijk dat de afzonderlijke items duidelijk in de lease worden vermeld. Alleen een toevoeging zoals "en alle extra kosten" volstaat niet - integendeel, een dergelijke verklaring zou de gehele energierekening overbodig maken. De 17 individuele items die vereist zijn door de verordening betreffende exploitatiekosten moeten ook worden vermeld.

Nieuwe verzekering - niet altijd betaalbaar

Keer op keer komt het voor dat verhuurders jarenlang niet weten welke verzekeringsmaatschappijen recupereerbaar zijn. Dan ruimt zij haar belastingadviseur op en verhoogt dan plotseling de incidentele kosten van bestaande huurcontracten. Als er geen overeenkomstige clausule in de huurovereenkomst is, kan deze later niet worden ingewonnen.

Alle kosten moeten duidelijk te begrijpen zijn

Posities die niet relevant zijn, kunnen echter ook worden vermeld. Alleen de verhuurder mag zich niet vestigen. Hier komt het terug op de transparantie, die te danken is aan de huurder. Hij moet de kosten duidelijk begrijpen volgens de documentatie van de verhuurder.

Tips & Tricks

Als u niet zeker weet of uw energierekening correct is, moet u niet meteen een geschil beginnen met de verhuurder. Sommigen van hen moesten zelfs vooruit betalen voor veel rekeningen en kunnen niet meer doen voor hogere energiekosten zoals jij. Een nutteloos geschil (omdat het misschien correct is gefactureerd) verslechtert uw relatie op de lange termijn alleen maar. In plaats daarvan moet u zich wenden tot de energierekening van een vereniging van huurders.In de vereniging van huurders kan bekwaam personeel snel zien of er een verharding is van een verkeerde energierekening of ongerechtvaardigde verzekeringspremies. In de volgende stap worden de specifieke verhuurderdocumenten opgevraagd en samen met u bekeken.

Video Board: