Selecteer kleidakpannen of betonnen dakpannen

In de hedendaagse architectuur zijn kleidakpannen of betonnen dakpannen geschikt voor eengezinswoningen en huizen met meerdere gezinnen met hellende daken. De producten met gebakken klei hebben een langere geschiedenis en een aantal voordelen ten opzichte van de betonproducten. Hun capillariteit maakt een meer betrouwbare verwijdering van vocht van de onderkant van het dak mogelijk.

De levensduur van kleidakpannen wordt door fabrikanten vastgesteld op vijftig jaar, en hoezen kunnen tachtig jaar of langer meegaan. De meeste fabrikanten geven echter garanties tot een maximum van tien jaar. De levensduur van de betonnen dakpannen wordt geschat op dertig jaar, deze periode gaat meestal gepaard met een fabrieksgarantie.

Kleidakpannen zijn aanzienlijk duurder dan betonnen dakpannen, wat ook te wijten is aan de complexe en energie-intensieve productie. De milieubalans voor de materiaalklei is aanzienlijk slechter, maar moet worden gerelativeerd door de langere duurzaamheid. Subjectief gezien vinden veel dakbezitters dat kleidakpannen minder zwaar begroeid zijn met mossen en korstmossen, wat de producenten van betonnen dakpannen ongepast noemen.

Video Board: