Compensatie van verzekering voor waterschade

In sommige gevallen bestaat een deel van de regulering van waterschade door verzekering uit een vergoeding. Typische schadegevallen van dit soort worden bijvoorbeeld veroorzaakt door de onbruikbaarheid van kamers of door toegenomen elektriciteitskosten die voortvloeien uit renovatieapparatuur. De mate waarin compensatie wordt betaald hangt af van factoren zoals de mogelijkheid van huurvermindering.

Compensatie niet altijd toegestaan

Als het gaat om de vraag welke verzekering de waterschade regelt, is een deelgebied de vergoeding voor verloren kwaliteit van leven en leven of de mogelijkheid om überhaupt te gebruiken.

In de meeste gevallen komt een vergoeding bovenop de basiskosten voor renovatie en restauratie. Er kan bijvoorbeeld een schadevergoeding aan een vakman voor ongepast werk worden geclaimd, die wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De meeste secundaire claims voor compensatie worden vaak verrekend met andere betalingen. Als er bijvoorbeeld een huurvermindering plaatsvindt, kan vaak geen aanvullende vergoeding worden geëist, omdat de schade al door de huurder wordt gecompenseerd.

Video Board: Bij wie moet je zijn voor garantie? - Tips (Consumentenbond)