Concrete recycling tegen een lage prijs


Doof zand, grit en in mindere mate gerecycled betongrind behoren tot de goedkoopste bulkmaterialen in de bouw. Puur steengroeve stenen hebben geen kwaliteitsverlies in vergelijking met vers beton en kunnen voor alle bouwprojecten worden hergebruikt.

Brekers zijn standaard in grind werken

De meest voorkomende is het herstel van oud beton naar gemalen zand. De soorten die ook onder de naam RC worden aangeboden, zijn op hun beurt geschikt als additieven voor vers beton en mortel en als vulmateriaal. De technische inspanning voor recycling is klein, aangezien maalmachines in grind- en ballastwerken deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Een belangrijke prijsfactor voor recycling is het voorsorteren van het oude verharde beton. Het beton moet volledig worden bevrijd van andere materialen om een ​​zuiver steenresultaat te bereiken. Afhankelijk van de inspanning kunnen de voorbereidingen vóór de daadwerkelijke recycling de grootste kostenfactor zijn.

Goedkoop in elke soort

Het vergruizelde zand en de steenslag, die uit beton zijn gerecycled, zijn al beschikbaar in de eurozone met één cijfer per ton. Een prijsfactor zijn de korrelgrootten en de korrelfracties waarvan de productie minder of duurdere zeefprocessen vereist. De meest geautomatiseerde indelingscurves hebben echter slechts enkele euro's invloed op de prijs van het product en de duurste recyclingproducten kosten zelden meer dan 15 euro per ton.

Het enige verschil tussen vers en gerecycled beton is in sommige gevallen waterabsorptie. Betonrecyclage produceert breekproducten die meer water kunnen opnemen dan andere bulkmaterialen. Voor gebruik worden metingen aanbevolen, waarbij de meeste fabrikanten deze eigenschap nivelleren door middel van een geschikte post-mixing en dienovereenkomstig certificeren.

Dat zijn de kosten van gerecycleerde betonproducten
1 ton RC-zand (korrelgrootte 0-3 mm) als stortgoedongeveer 10 EUR
1 ton RC-zand (korrelgrootte 0-0,08 mm) als stortgoedongeveer 10 EUR
1 ton recyclingzand (korrelgrootte 0-8 mm) als bulkmateriaalongeveer 6 EUR
1 ton recyclingzand (korrelgrootte niet gespecificeerd) als bulkmateriaalongeveer 4 EUR
1 ton recyclingscherven (deeltjesgrootte 5-16 of 8-16 mm) als bulkmateriaalongeveer 10 EUR
1 ton voorgezeefde gerecycleerde ballast (korrelgrootte 0-56 mm) als bulkmateriaalongeveer 7 EUR

Tips & Tricks

Informeer u over gemalen producten die zijn verwerkt voor specifiek gebruik. Bij het recyclen van beton worden bijvoorbeeld ook goedkope antivriessorteringen en kwaliteitsbeschermde zandstranden geproduceerd.


Video Board: SmartCrusher - Betonrecycling - Milieuvriendelijk groen beton