De constructie van een boorput


De basisstructuur van een boorput is bij elke diepte van de put identiek, waardoor de lengte van de filtersectie kan variëren. Wanneer de af te tappen watervoerende laag een hoogte van twee tot drie meter overschrijdt, wordt een putpijp als basis in de put ingebracht.

De filterbuis van twee tot drie meter lang wordt op deze moerasbuis geplaatst. In de meeste gevallen kan de filterbuis direct op de bodem van de watervoerende laag worden geplaatst. De bronpomp wordt geplaatst onder het wateroppervlak in het bovenste derde deel van de filterbuis.

Aan de filterbuis worden de afzonderlijke buiselementen geschroefd. Voor metalen buizen bestaat de verbinding uit mouwen die zijn afgesloten met hennep en fermit-pasta. Plastic putbuizen hebben al schroefdraadmoffen en contradraden.

De boorring, de onmiddellijke nabijheid van de putpijp van minstens vijf centimeter dik, is gevuld met filtergrind. Voor diepe putten worden een tot twee geluidsbarrières geïntroduceerd.


Video Board: Waterput slaan