De kosten van een notariële wil

Een door de notaris gecertificeerd testament heeft een bijzonder hoge bewijswaarde, wat in het geval van een opvolging niet mag worden onderschat. Uiteraard kosten voor deze administratieve handeling, maar de investering is misschien de moeite waard!

Voordelen van het publiek testament

Een notariële testament wordt ook wel een "publiek testament" genoemd omdat het wordt opgenomen in het centrale testament van de Federale Kamer van Notarissen. De potentiële erflater zorgt er dus voor dat zijn verwijdering in geval van overlijden in ieder geval rechtsgeldig is.

In de regel zal het publiek ook het op vergoedingen gebaseerde erfrechtcertificaat vervangen, zodat de erfgenamen niet worden belast met kosten die gewoonlijk die van het testament overschrijden. Overname is verplicht als er geen publieke wil is.

Hoe wordt de prijs van de test berekend?

De wil van de notaris is gebaseerd op de nettowaarde van de potentiële erflater. De schulden verminderen gedeeltelijk de activa, het uiteindelijke resultaat is de "goodwill". De notariskosten omvatten alle diensten van de notaris, zoals de raadpleging, het testamenten en de daaropvolgende certificering.

De kosten voor een single zijn afhankelijk van de rechtbank en de wetgeving inzake notariskosten. Voor een enkel testament wordt de 1,0-voudige vergoeding in rekening gebracht, een huwelijksverklaring van een echtgenoot wordt geassocieerd met een 2,0-voudige vergoeding.

Huidige notariskosten voor testamenten

De huidige notariskosten, met een nettobedrag van € 10.000, zijn € 75 voor een enkel testament en € 150 voor een gemeenschappelijk testament. Een goodwill van EUR 250.000 trekt al vergoedingen aan van EUR 535 of EUR 1.070.

Als je een half miljoen euro aan bedrijfswaarde hebt, betaal je 935 euro voor een enkele test en 1.870 euro voor een huwelijk met een getrouwd stel.

Bijkomende kosten voor het testament

De extra kosten voor kantoorwerk zijn een zeer klein deel van de kosten. De kosten zijn ongeveer 15 cent per pagina, telefoon en verzendkosten zijn toegevoegd. De registratie in het centrale register registreert nog eens 15 EUR.

Een kostenvoorbeeld

Het fortuin van een oudere man heeft een bedrijfswaarde van 250.000 EUR, hij kan een enkel testament zijn voor de notaris en authenticeren.

kostenoverzichtprijs
1. Notariskosten535 EUR
2. Kantoorkosten30 EUR
3. Registratie15 EUR
globaal580 EUR

Vergeet de BTW niet!

Houd er rekening mee dat 19% BTW nog steeds in rekening wordt gebracht bovenop het huidige belastingtarief, waardoor het totaal zal stijgen.

Tips & Tricks

Alleen het notariële testament spaart de erfgenamen de kosten van het erfrecht. Een privéwil of een advocaatwens vervangt niet het certificaat van nalatenschap dat dringend nodig is, bijvoorbeeld om bankkrediet te krijgen.

Video Board: Wat zijn de kosten van een scheiding?