Graaf en beveilig een put

De oudste methode van de mens om een ​​bron te graven is vandaag nog steeds mogelijk. In tegenstelling tot andere puttypen is hier echter een hoog grondwaterniveau vereist. Een gegraven putschacht mag niet dieper zijn dan vier meter. Gewoonlijk zijn deze putten voorzien van een watertrek- of watertrekconstructie.

Kan tot vier meter zelf worden gedaan

Van de verschillende soorten putten is een gegraven put meestal een ondiepe grondwaterput. Het kan alleen worden gegraven en wordt bevestigd door betonnen putringen. Als de diepte van de put vier meter overschrijdt, zou een professioneel bedrijf in de bouw van een put het werk moeten doen. Het gewicht van een kubieke meter aarde bereikt snel een ton en een instorting van de schachtwand zorgt al snel voor een dodelijk risico.

Bij het graven van een put wordt een gat in de grond gegraven met een diameter van minstens acht centimeter. Meestal wordt een minimale diameter van 1,20 meter gekozen om de bak in de schacht te laten bewegen. In het begin wordt de grond gelijkmatig en spiraalvormig gegraven binnen de randen van de put die met een schop worden afgetapt. Hier is een gids dat de veranderende bodemlagen individueel worden blootgesteld.

Sterkte van de as

Normaal houden de schachtmuren met natuurlijk gegroeide aarde een uitgraving tot een diepte van ongeveer twee meter. Voor losse en zanderige grond, overweeg de bevestiging van de schachtmuren na een meter diepte. Op de weg naar de bodem, de bovengrond, leem, turf en mogelijk zeer steenachtige vlaktes zijn te vinden als laagmaterialen.

Het doel van de greppel is om de watervoerende laag te bereiken, wat merkbaar is door de infiltratie van vocht in de putbodem. Tegen die tijd moeten ten laatste bevestigingsmiddelen worden gemonteerd. Intrekbare geprefabriceerde betonnen ringen kunnen met een graafmachine in de as worden gestoken. Door de putten te graven vul je steeds meer met water. Een ideale tool voor droog werk is de hippe Anglergummistiefel.

Betonnen ringen, betonnering en diepte

De bevestiging van de schachtmuur met betonnen ringen slipt bij verder uitgraven van steeds modderiger grond. Een spiraalvormig, zo uniform mogelijk uitgraven zorgt voor een horizontaal wegglijden. Als alternatief voor betonnen ringen kan de put worden gegoten met in-situ beton. Voor dit type bevestiging vereist het echter expertise in betonneren in vocht en water.

De muurbevestigingen in de liftschacht moeten ten minste tien centimeter uit elkaar liggen voor graafwerkzaamheden. In deze holte wordt een grindlaag gevuld, die een natuurlijke filterfunctie voor de instromende en van bovenaf infiltrerende hemelwater veronderstelt. De uiteindelijke diepte van de uitgraving wordt bereikt wanneer een permanente waterstand van twintig tot veertig centimeter op de putvloer staat.

De watertoevoer van de put wordt gedaan zonder een pomp en het bijbehorende vermogen. Het water is uitgeput, bijvoorbeeld met een emmer aan een ketting, of de constructie van een put wordt uitgevoerd.

Tips & Tricks

Graaf alleen een put als u de stabiliteit van de schachtmuren veilig kunt beoordelen. Het is waar: in geval van twijfel nooit.

Video Board: P. van Dijk (PVV): Blok verdrinkt het kalf en gaat over drie jaar kijken of hij de put gaat dempen