De vaatwasser bij de warmwateraansluiting

Naast de vraag of een vaatwasser of handmatige spoeling beter is, is er nog een vraag die veel consumenten betreft: hoe zit het met de vaatwasser en een warmwateraansluiting? Is een verbinding mogelijk en waarom wordt het niet altijd afgeraden? Hieronder geven we antwoorden.

Niet gemakkelijk te beantwoorden, of een warmwateraansluiting zinvol is

Zelfs met wasmachines doet zich vaak de vraag voor: is het zinvol om dit aan te sluiten op de warmwateraansluiting bij het aansluiten van een wasmachine? Ook met betrekking tot vaatwassers doet zich deze vraag steeds weer voor. Naast de vraag of blozen met de hand of op de vaatwasser beter is, is dit de volgende veelgestelde vraag van veel consumenten.

Het hangt van veel factoren af

Overigens, of het nu beter is om met de hand of machinaal te reinigen, geven we ook een antwoord in het volgende artikel: Waterverbruik van een vaatwasser. Wat betreft de warmwateraansluiting wordt het een beetje ingewikkelder. Het hangt sterk af van een verscheidenheid aan individuele factoren ter plaatse.

  • Type warmwatervoorziening
  • Type waterverwarming
  • of aanvullende technologie (ballast voor mengen) moet worden geïnstalleerd
  • technische details en daarmee ook de ouderdom van de vaatwasser

Verbinding met het warme water om elektriciteit te besparen

De aansluiting van de vaatwasser op de warmwateraansluiting is meestal gebaseerd op het idee om energiekosten te besparen. Ten slotte is het reeds verwarmde water ja in de watertank van het huis of wordt het verwarmd voor consumptie. Of de verbinding de moeite waard is of niet, is in principe een wiskundeprobleem, waarbij met de bovengenoemde factoren rekening moet worden gehouden.

Moderne afwasmachines hebben minder dan 1 kWh nodig

Tot enkele jaren geleden werden moderne vaatwassers beschouwd als energiebesparend als ze een maximum van 1,5 kWh aan energie nodig hadden. Vaatwassers van de nieuwste generatie vereisen echter over het algemeen minder dan 1 kWh per reinigingscyclus. Dit omvat de kosten van het verwarmen van het water.

Hoe moderner de vaatwasser, hoe lager de besparing

Hoe moderner de vaatwasser, hoe lager de mogelijke energiebesparing. Nu is het net zo belangrijk hoe het water wordt verwarmd, opgeslagen en door het huis wordt gevoerd. Er zijn warmwatercircuits waarin het warme water circuleert. In andere systemen wordt het opgeslagen in een warmteopslag of onmiddellijk voorafgaand aan gebruik verwarmd.

Elk warmteverlies in het huissysteem telt

Dit gaat gepaard met de lengte van de waterleidingen, waardoor het warme water naar de vaatwasser moet worden getransporteerd. Hoe langer de weg en bovendien afhankelijk van de lijnisolatie, er gaat hier ook veel energie verloren. Er zijn bijna geen besparingen meer op afwasmachines van de nieuwste generatie. In oudere vaatwassers kan het echter heel lonend zijn.

Wordt het tapwater spaarzaam verwarmd?

Maar er is nog een ander aspect: hoe wordt het water helemaal verwarmd? Nogmaals, er zijn verschillende systemen:

  • Gas (ketel en boiler, bijvoorbeeld)
  • Elektriciteit (ketel en boiler)
  • Fotovoltaïsche installatie met warmwatertank of watercirculatie
  • gecombineerd met verwarming (andere regeneratieve energie zoals hout of pellets)
  • gecombineerd met verwarming (fossiele brandstoffen zoals gas, stookolie, etc.)

Bereken de gedetailleerde kosten voor uw warm water

U moet dus eerst berekenen hoe duur het is om uw warm water voor huishoudelijk gebruik te genereren en hoeveel energie u verliest tijdens het transport door het leidingsysteem. Deze kosten worden vervolgens vergeleken met het energieverbruik van uw vaatwasser. Maar zelfs met efficiënte methoden zoals zonnetechnologie is de inspanning te hoog, althans voor moderne afwasmachines.

Verwaarloos het warmteverlies in het leidingsysteem niet

Indien nodig is er nog een punt. In sommige huizen komt direct warm water uit de warmwaterleiding. In andere huizen is er weer een bepaalde doorlooptijd van koud water, maar dit kan variëren als, bijvoorbeeld, de mengkraan op dezelfde aansluiting als de vaatwasser eerder ingeschakeld was. Dus het kan niet echt worden gecontroleerd.

Gebruik nooit alleen zeer heet water

Dit is een belangrijk aspect, omdat het wasvermogen wordt verminderd bij direct spoelen met heet water. Veel afwasmachinefabrikanten geven ook specifieke informatie. De achtergrond is dat proteïne (aminozuren) en zetmeel niet zo goed oplosbaar zijn bij hoge temperaturen als bij koudere watertemperaturen.

Koelwater is belangrijk in het reinigingsproces

Vaatwassers verwarmen het water in het algemeen echter niet vanaf de eerste seconde, maar na een bepaalde tijd of toenemend. De reinigingsmiddelen en glansspoelmiddel kunnen ook worden afgesteld, zodat aanvankelijk koud water in de machine loopt. Voor Kombitabs kan dit betekenen dat ze niet goed oplossen.

Oplossing: een ballastmenger

Maar daar is natuurlijk een mogelijkheid voor. U kunt een voormengmenger of een ballast aansluiten om heet en koud water te mengen en vervolgens een specifieke temperatuur instellen (meestal tussen 40 en 50 graden Celsius). Maar dit brengt verschillende haken terug: met wasprogramma's tot 95 graden moet de vaatwasser het water nog steeds zelfstandig verwarmen.

Deze structuur kan snel de kostenbesparingen vernietigen

Bovendien zijn de kosten van een dergelijke ballast niet onbetekenend. Dit kan de kosten die worden bespaard snel overschrijden. Gewoon omdat het besparende effect van moderne afwasmachines niet zo belangrijk meer is. Als u echter een energie-intensieve, oudere vaatwasser langer wilt gebruiken en energie wilt besparen, zijn de beschreven opties best interessant.

Tips & Tricks

Als u besloten heeft om uw vaatwasser aan te sluiten op de warmwatervoorziening, is dit geen groot gedoe. Schakel de afsluiters uit, zet de vaatwasser uit en trek de stekker uit het stopcontact. Nu is de toevoerslang losgekoppeld van de koudwaterslang en aangesloten op de warmwaterslang. Zie "Een vaatwasser aansluiten" voor meer informatie over het benodigde montagemateriaal en gereedschap.

Video Board: Whirlpool ADG7653 vaatwasser.wmv