Drainage: welke helling heeft iemand nodig?


Steeds weer duiken vragen op over de juiste installatie van drainagebuizen. U kunt in dit artikel in detail lezen welke specificaties van toepassing zijn en welk verloop moet worden aangehouden. Bovendien, wat anders te overwegen bij het leggen.

Basisvereisten

DIN 4095, dat betrekking heeft op het leggen van afvoeren, geeft slechts een minimale waarde voor de helling in afvoerbuizen: Draineerbuizen moeten worden gelegd met een helling van ten minste 0,5%.

In individuele gevallen kan een hogere gradiënt zinvol zijn. Dit moet echter altijd ter plaatse worden beoordeeld. Schattingen, aanbevelingen en richtwaarden zijn hier ontoereikend, omdat de lokale omstandigheden altijd moeten worden gebruikt voor een beoordeling.

Geen bestaande natuurlijke gradiënt

Als een natuurlijke gradiënt niet haalbaar is, dat wil zeggen dat het vaststellen van een helling niet mogelijk is, moet deze worden gepompt volgens de specificaties van DIN. Dergelijke pompapparatuur moet continu worden onderhouden en er moet voor worden gezorgd dat de pomp permanent functioneert.

Recht leggen

Bovendien vereist de DIN 4095 ook altijd een afvoerleiding rechtdoor moet worden verplaatst. Een andere installatie is over het algemeen niet toegestaan ​​volgens DIN.

Geschikte leidingen

In principe zijn pijpen die worden gebruikt voor drainage niet gewalste goederen. Dit punt is uitermate belangrijk en wordt in de praktijk keer op keer genegeerd, met als gevolg dat drainage dan niet of slechts gedeeltelijk functioneel is.

Voor drainage zijn alleen pijpen als stangen toegestaan. De DIN specificeert ook exact de goedgekeurde types: Leidingen volgens DIN 1187 type A of volgens DIN 4262-1 zijn goedgekeurd als drainagebuizen. Dit zijn zogenaamde staafafvoerpijpen gemaakt van PVC (hard). Andere leidingen mogen niet worden gebruikt.

Tips & Tricks

Drainage moet altijd professioneel worden gepland. Of een drainage zinvol is of niet altijd beslist altijd de expertplanner!


Video Board: Douche betegelen met lijnafvoergoot: wandinbouw