Vergrendelingssysteem: wat gebeurt er als een sleutel verloren gaat?


Sluitsystemen zijn wijdverspreid in veel gebieden - inclusief woongebouwen. Als een enkele sleutel verloren gaat, zal het moeilijk zijn. In deze handleiding wordt u geïnformeerd over wat er nodig is voor afzonderlijke sluitsystemen en sleuteltypen en welke kosten een huurder moet maken als sleutels worden verloren.

locking types

  • Equilibrium-investeringen
  • Centrale vergrendeling systemen
  • Sluitsystemen
  • Central sluitsystemen

Equilibrium-investeringen

Omsluitingen zijn behuizingen waar meerdere vergrendelingen kunnen worden geopend met één sleutel. In dergelijke systemen zijn er meestal geen problemen, omdat het niet relevant is of met een sleutel een slot of meer sloten kunnen worden geopend.

De sleutel kan gemakkelijk worden gekopieerd. Om misbruik van de verloren sleutel te voorkomen, maar dan moeten alle sloten worden vervangen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de auto, waarbij de sloten ook hetzelfde zijn.

Centrale vergrendeling systemen

Centrale vergrendelingssystemen zijn dergelijke systemen, waarbij met de uitgegeven sleutels bepaalde vergrendelingen kunnen worden vergrendeld. In huurkazernes kan dit bijvoorbeeld de toegang tot het huis en de toegang tot de kelder zijn.

Sluitsystemen

Bij hoofdsleutelsystemen zijn er zogenaamde hoofdsleutels waarmee alle sluitcilinders kunnen worden vergrendeld. Het verlies van een hoofdsleutel betekent meestal dat alle sloten moeten worden vervangen.

Central sluitsystemen

Centrale sluitsystemen en hoofdsleutel-systemen kunnen ook worden gecombineerd. In dit geval is het cruciaal welke sleutel verloren is gegaan.

Elektronische zekeringen

Hoogwaardige, moderne slotsystemen hebben vaak aanvullende elektronische beveiligingsmaatregelen op de sleutel. Met dergelijke systemen kan het mogelijk zijn om individuele verloren sleutels eenvoudigweg te "vergrendelen". Dit werkt ongeveer hetzelfde als met de auto wanneer een verloren sleutel is uitgeschakeld, zodat het immobilisatiesysteem niet meer reageert.

Aansprakelijkheid van de huurder in geval van verloren sleutels

Voor de hoge kosten, die ontstaan ​​bij de uitwisseling van het sluitsysteem, is de huurder altijd aansprakelijk, als het feitelijk een fout is en als er gevaar voor misbruik bestaat.

Beide moeten de verhuurder bewijzen. Als de huurder bijvoorbeeld de sleutel samen met andere items heeft gestolen, is hij niet aansprakelijk, omdat hij niet de schuldige is.

Als er geen duidelijke toewijzing van de sleutel tot een huis of appartement mogelijk is, hoeft de huurder ook niet te betalen, omdat er geen risico van misbruik bestaat.

Een voorwaarde voor een aansprakelijkheid voor schade is verder dat de verhuurder daadwerkelijk een uitwisseling van het sluitsysteem uitvoert. Forfaitaire vergoedingen voor elk individueel verlies, ongeacht of een uitwisseling van de slotcilinder heeft plaatsgevonden, zijn volgens de wet niet-ontvankelijk.

Tips & Tricks

U kunt zich vaak afdekken tegen de hoge kosten van het verliezen van sleutels via een extra pakket in uw eigen aansprakelijkheidsverzekering.


Video Board: Slot openmaken zonder sleutel!!