Brandblusser - alle feiten


Elke ondernemer is verplicht om een ​​voldoende aantal brandblussers in zijn bedrijfs- en kantoorpanden op te hangen. Er zijn verschillende classificaties van brandgevaar in de commerciële sector. Deze classificaties worden geëxtrapoleerd met de vierkante meters naar de blusmiddeleenheden, die moeten worden bewaard.

Waarom een ​​brandblusser?

Elke divisie, zowel het magazijn als een kleine opslagruimte, loopt mogelijk risico op brand. De theekeuken is net zo bedreigd als het kantoor. Defecte elektrische apparaten die in stand-bymodus werken, worden vaak onderschat als gevaar. Als de ventilatiespleten van koelkasten, computers, printers of productieapparatuur dan worden afgeleverd door onzorgvuldigheid of bedekt met bestanden, leidt de warmte-accumulatie snel tot een smeulende brand, die zich kan uitbreiden tot een volledige verbranding.

Persoonlijke bescherming tegen grootvader

In de eerste plaats is natuurlijk de bescherming van personen belangrijk. Daarom zijn brandveiligheidsfunctionarissen en first responders ook verplicht in de meeste grotere bedrijven. Dit zijn werknemers die door een aanvullende kwalificatie in staat zijn om hun collega's het gebouw uit te leiden in een noodgeval en alle noodzakelijke reddingsmaatregelen te nemen.

Onderhoud is ook verplicht

Uiterlijk na twee jaar moet een brandblusser aan een expertcontrole worden onderworpen. Als de brandblusser is geactiveerd en gebruikt, moet er ook onderhoud worden gepleegd. Tegelijkertijd moet het blusmiddel worden bijgevuld of vernieuwd.

In het privé-huishouden is de brandblusser vaak niet verplicht, maar deze moet om de twee jaar worden gecontroleerd, als deze er al is. Op commercieel gebied is de test echter net zo belangrijk als de aanwezigheid van een brandblusser. Een verouderde brandblusser die niet is getest, is net zo strafbaar als er helemaal geen brandblusser was.

Onderhoud en testen is noodzakelijk:

 • toen de brandblusser werd geactiveerd
 • na twee jaar
 • als zichtbare schade is opgetreden, bijvoorbeeld als gevolg van waterschade

Brandblusser is verplicht

Zodra een werknemer in dienst is, moet er ten minste één brandblusser in bedrijf zijn. Dit kan ook een tijdelijke hulp zijn, die bijvoorbeeld voor een paar uur wordt gebruikt voor een freelancer of artiest. Deze beroepen zijn echter vaak niet op de hoogte van deze verplichting en missen de aanschaf van brandblussers.

Ondersteuning door de professional

Elke fout die gemaakt is bij de aanschaf en installatie van brandblussers, brandmelders en dergelijke kan in het ergste geval u de kost kosten. Aangezien de wetgever deze situatie ook zeer strikt beoordeelt, moet u als werkgever zeker hulp zoeken bij een professionele brandbeveiligingsspecialist.

Dit bepaalt niet alleen hoeveel blusmiddeleenheden moeten worden bewaard. Hij kan eenvoudig de exacte locaties voor de respectievelijke blustoestellen schatten. Bovendien weet hij precies welk blusmiddel het meest haalbaar is in het bedrijf op welke locatie. In het kantoorgedeelte, waar veel elektronische apparaten zijn, is bijvoorbeeld een schuimblusser waarschijnlijk aan te bevelen. Voor het kamp is het waarschijnlijk meer een ABC poederblusser, die de expert aanbeveelt.

Planning en vraagplanning

De juiste planning van de brandbeveiliging voor zowel een micro-onderneming als voor grote ondernemingen met verschillende productielijnen kan de professional beter inschatten en plannen. Vervolgens houdt hij op verzoek de onderhoudsafspraken in gedachten, zodat er geen afwijkingen en problemen met vergeten afspraken kunnen zijn.

De professional neemt veel taken voor de ondernemer op zich:

 • Planning van het aantal blusmiddelen / blusmiddelen
 • Planning van installatielocaties
 • Planning van de blusstof per installatielocatie
 • Installatie en installatie van brandblussers
 • Monitoring van afspraken voor onderhoud
 • Instructie van de werknemers
 • Vlucht- en reddingsroutes markeren
 • Brandveiligheidsoefeningen uitvoeren

Specialistisch bedrijf voor brandbeveiliging

Wie geen bedrijven in de buurt kent voor brandbeveiliging, kan het beste worden geadresseerd aan de bvbf, dat is de federale vereniging van brandbeveiligingsspecialisten e.V. in Kassel. De vereniging is ook te vinden op internet op bvbf-brandschutz.de.

Selectie van de brandblusser

Naast het gekozen blusmiddel speelt ook het type brandblusser een rol. Terwijl de permanente brandblusser iets lichter is dan de compressor, wordt het onderhoud ervan aanzienlijk duurder. In het professionele veld komt het opladen van de brandblusser daarom niet alleen vaker voor.

blusapparaat

Hier zijn het blusmiddel en het drijfgas ondergebracht in afzonderlijke containers. Dit gebeurt meestal onzichtbaar in de brandblusser. De extra behuizing voor het drijfgas maakt de brandblusser een beetje zwaarder.

Bovendien wordt het blusmiddel met een kleine vertraging afgegeven, omdat het eerste blusmiddel en het drijfgas moeten worden gemengd. Deze brandblussers zijn echter nog steeds niet zo gevoelig voor interferentie als een permanente brandblusser.

Druckentweichung

In een permanente brandblusser worden drijfgassen en blusmiddelen gemengd. Als er kleine lekken zijn, kan het drijfgas ongemerkt ontsnappen. De brandblusser is dan volledig nutteloos in geval van nood. Deze problemen doen zich niet voor bij het opladen van een brandblusser.

Het enige argument ten gunste van een permanente drukbrandblusapparaat in de industriële sector kunnen zwakkere personen zijn, die mogelijk niet in staat zijn om het zware lastblustoestel te hanteren.

Deze aspecten moeten worden overwogen bij het selecteren van de brandblusser:

 • Type blusapparaat
 • Blusmiddelen
 • Brandblussers size
 • Aantal blustoestellen

Tips & Tricks

Laat uw personeel trainen door een professional in het omgaan met de brandblusser. Naast de identificatie van vlucht- en reddingsroutes beschermen instructies voor de brandblussers en brandpreventie-oefeningen menselijke en financiële verliezen, zelfs bij de kleinste operatie.


Video Board: Stuwt een brandblusser Manuel vooruit? - GALILEO | Het Test Panel