Bauschaum: gevaarlijk voor de gezondheid?

PU-schuim heeft de reputatie extreem schadelijk te zijn voor de gezondheid. Of dit echt waar is, welke stoffen in het constructieschuim gevaarlijk zijn en welke gezondheidsrisico's kunnen bestaan, leest u in dit artikel.

Twijfelachtige ingrediënten

Ingrediënten in PU-schuim die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken zijn:

  • isocyanaten
  • MDI
  • diamines

Risico's door isocyanaten en MDI

Isocyanaten worden in de wetenschap als potentieel kankerverwekkend beschouwd. Van de isocyanaten is vooral een stof bijzonder gevaarlijk - de MDI (methyldifenyl isocyanaat).

Concrete bewijzen voor een carcinogeen effect van MDI bestaan ​​nog niet. Slechts één dierexperiment toonde een verhoogde kankersnelheid in de proefdieren bij inhalatie van inadembaar MDI.

Dergelijke respirabele vormen van isocyanaten worden echter niet meer vrijgegeven in de lucht door constructieschuim als het is uitgehard. Het risico bestaat dus alleen zolang het constructieschuim nog niet volledig is uitgehard.

diamines

Diamanten worden ook verdacht van het veroorzaken van kanker. Diamanten kunnen zich vormen als reeds verhard bouwschuim in contact komt met vochtige lucht. Er is echter geen concreet bewijs van een risico op kanker, maar alleen een wetenschappelijke schatting.

In de praktijk is dit risico laag omdat PU-schuim meestal geen open contact heeft met de omgevingslucht. In dit geval zou het binnen enkele dagen ontleden door contact met UV-licht. Een luchtdichte afwerking van alle voegen zou een manier zijn om een ​​dergelijk risico te verminderen - in de praktijk is zoiets echter nauwelijks te realiseren.

Andere gezondheidsrisico's

Het enige andere gevaar dat voortkomt uit PU-schuim is het zeer irriterende effect op de huid en slijmvliezen. Het effect wordt nog versterkt door de hoge kleefkracht van PU-schuim, omdat het meestal moeilijk te verwijderen is uit de huid.

Eenvoudige beveiligingsmaatregelen helpen echter al:

  • Gebruik van het constructieschuim alleen voor de aangewezen doeleinden
  • Neem altijd de veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant in acht
  • Alleen gebruiken in voldoende geventileerde ruimtes
  • Het dragen van kleding met lange mouwen die het hele lichaam bedekt
  • Veiligheidsbril en beschermend masker

Tips & Tricks

Gebruik in plaats van de handschoenen die bij de verpakking worden geleverd, stevige en goed beschermende handschoenen die geschikt zijn voor bouwwerkzaamheden.

Video Board: