Verbreed een stichting


Keer op keer kan het voorkomen dat de fundering in het bestaande ontwerp niet meer toereikend is. Dan kan onder bepaalde omstandigheden een verbreding van de basis worden gemaakt. Hoe een verbreding van een stichting eruit ziet en waar je op moet letten, is hier te lezen.

Richtlijnen voor het verbreden van een stichting

Allereerst moet worden gezegd dat de verbreding van stichtingen (althans voor bouwprojecten die onder bouwvergunningen vallen) niet lukraak of volgens eigen ideeën kan worden uitgevoerd. Integendeel, de verbreding van de fundamenten kan zo complex zijn dat zelfs constructeurs of architecten moeite hebben om een ​​passende oplossing te vinden.

Daarnaast mag een uitvoerende vakman geen tips of richtlijnen krijgen voor het verbreden van een fundering. Integendeel, er moet alleen worden overeengekomen dat dit op de juiste manier wordt gedaan volgens DIN. Dit is vooral waar als het een erkende Baumangel is.

Als de klant bijvoorbeeld suggesties doet over hoe de verbreding van de fundering moet worden uitgevoerd, kan dit uiteindelijk leiden tot medeplichtigheid aan de rechtbank. De onderstaande mogelijkheden voor het uitbreiden van de basis zijn daarom meer illustratief.

Procedures voor het verspreiden van een stichting

De onderneming van een stichting met een stripfundering

Een mogelijke aanpak is om een ​​bestaande basis te onderbouwen of te ondernemen. In dit geval is een ringfundament gemaakt, dat zich uitstrekt onder de bestaande fundering. Hoe diep de nieuwe ringfunderingen onder de bestaande fundering moeten reiken, moet door de bouwkundig ingenieur worden bepaald.

Zet de stripfundatie vast met een bestaande fundering

In andere gevallen wordt een fundament letterlijk verbreed. Als een stripfundering of als een aanval. Ook wordt een ringfundering rond de bestaande fundering gelegd. Maar niet onder de basis. Integendeel, klemankers worden gebruikt in de oude fundering (injectielijm) en vervolgens vastgeklemd op de nieuwe fundering. Voor dit doel moet echter een overeenkomstig hoge spanning worden bereikt.

In een contract met een vakman om dit te beslissen

Als u een contract hebt getekend met een bouwvakman, moet hij professioneel de funderingsverruiming uitvoeren. Omdat je als leek niet kunt afwegen wat statisch competent zou zijn, dat is aan de uitvoerende vakman. De daaropvolgende technische acceptatie laat dan zien of de maatregel aan de ene kant voldoende was en aan de andere kant ook professioneel was in de uitvoering. Soms kan het zelfs gebeuren dat een fundament volledig opnieuw moet worden ontworpen.

Tips & Tricks

Voor kleinere funderingen die moeten worden verbreed, moet u overwegen om ervoor te zorgen dat de fundering diep genoeg wordt gegoten bij het maken van de fundering. Omdat de vorstbestendigheid van de fundering moet worden geproduceerd. Daarnaast kan een grindlaag (verdicht) worden aanbevolen. Afhankelijk van het project kan de structuur van de stichting aanzienlijk verschillen.

Artikelbild: I AM NIKOM / Shutterstock


Video Board: Burgerinitiatief Stichting Duurzame A12 in de provincie Gelderland