Is het de moeite waard?


Of het een afzonderlijke put waard is, kan niet worden beantwoord met een vast tarief. Aangezien watervoorziening een van de verantwoordelijkheden van elke gemeente is, zijn de wettelijke voorwaarden en vervolgkosten heel verschillend. Er zijn ook variabele factoren zoals grondwaterstanden, bodemgesteldheid en puttypen. Naast het economische aspect stromen het gietcomfort en het decoratieve effect mee in de persoonlijke evaluatie.

Materiaal- en creatiekosten

Degenen die hun eigen put naar de putten plannen om water te promoten, denken meestal eerst aan de creatie en materiële kosten. Je kunt liegen tegen een putpijp van ongeveer honderd euro. Als een dieptediepte van meer dan acht meter moet of moet worden bereikt, stijgen de kosten snel.

Het boren van een put kan ook worden uitgevoerd met een gehuurde boormachine. Aldus zijn de kosten van een boorput hoofdzakelijk het resultaat van de boorpijp, de huurmachine en de pomp. In een diepe put, die meestal wordt geboord en geassembleerd door een specialist, zijn afhankelijk van de diepte kosten van enkele duizenden euro's te verwachten.

Debiet en levensduur

De investeringskosten moeten worden vastgesteld in verhouding tot het debiet en de verwachte levensduur van de put. Een put zonder stroomverbruik, zoals een percussiebron, heeft gemiddeld een beperkte levensduur van vijf jaar. Als deze worden toegewezen aan de initiële investering, moeten de waterbesparingen ten minste de kosten van water uit de openbare voorziening dekken.

De verwachte vraag is afhankelijk van de grootte en de aanplant van de tuin of eigendom. Het verwijderen van leidingwater of drinkwater doet zich niet voor in dit type put. Daarnaast moet worden gecontroleerd welke betalingen "blijven" ondanks hun eigen bron.

Totaal waterverbruik

De hogere kosten van een boorput die is geboord, kunnen over een langere periode worden gespreid. Omdat in de meeste gevallen een groter volume water kan worden getransporteerd, dat ook dienstwater en / of drinkwater kan leveren, moeten verbruikswaarden in dit gebied ook worden gecompenseerd.

Directe investeringskosten kunnen bestaan ​​uit gemeentelijke heffingen voor inspecties, taxaties en de administratieve last om een ​​vergunning te verkrijgen. Deze factoren genereren in sommige gevallen vervolgkosten.

Vervolgkosten en "zachte" factoren

De vervolgkosten voor het gebruik van de put kunnen voortvloeien uit verplichte en permanente grondwater- en ontwikkelingskosten. In het geval van pijpleidingen die service- en / of drinkwater leveren, moet rekening worden gehouden met de kosten van afvalwater. Een minstens jaarlijkse en betaalde waterbeoordeling is meestal vereist.

Last but not least spelen indirecte en secundaire redenen ook een rol bij het beoordelen of een put de moeite waard is. In sommige gevallen kunnen kosten voor waterinstallaties zoals langere aanvoerlijnen worden bespaard. Als een "zachte" factor kan het toegenomen gebruiksgemak en het ecologische voordeel worden verwacht.

Tips & Tricks

In uw planning, na het verzamelen van de feiten zoals grondwaterstand en bodemgesteldheid, moet u twee of drie alternatieve puttypen vergelijken met een voor- en nadelenlijst.


Video Board: kerstmusical De moeite waard' groepen 8 CBS 'De Morgenster'