Een goed belemmerd door een chemische kettingreactie

Het grondwater wordt gevoed door kwel regenwater, dat zich verzamelt na het indringen van verschillende lagen grond op een waterkerende laag. De zuurstof in het regenwater wordt door chemische processen omgezet in koolstofdioxide. Dit reageert weer met het reeds "verzamelde" grondwater. Dit proces geeft aanleiding tot koolstofdioxide, dat twee bodemelementen oplost.

In de context van deze reactieketen vormen zich in water oplosbaar ijzer en mangaan. Met hernieuwde toevoer van zuurstof door neerslag oxideren en uitvlokken deze twee elementen. Hetzelfde effect treedt op wanneer door zeer intensief gebruik van een bronzuurstof "wordt doorgespoeld" door snel stromend en veel stromend water.

De meestal bruin gekleurde flocculaties neerslaan op de filterranden, sleuven en in de gevorderde fase ook op de filterstenen. Deze afzettingen worden het sinteren of lekken van de put genoemd. Een verhoogde aanwezigheid van ijzer in de grond of een goede wapening versnelt de verstopping.

Video Board: