Giet vorstbestendige fundamenten en betonnen onderdelen


Vorstschade aan beton heeft zeker elke huisverbetering gezien die veel aandacht heeft besteed aan concrete componenten. De vorstbestendigheid is echter enigszins verwarrend en daarom leidt dit vaak tot uitvoeringsfouten en als gevolg van vorstschade. Daarom hebben we uitgebreide informatie verzameld, niet alleen over vorstbestendige funderingen van beton, maar ook over conventioneel geproduceerde bovengrondse betononderdelen.

Vaak is de concrete vorstbescherming slechts ten dele geïmplementeerd

De kwestie van vorstbescherming komt meestal alleen voor bij stichtingen. Dan wordt het vaak gelezen in geschikte 'gidsen', omdat een betonnen fundering vorstbestendig is gemaakt. Alleen als beton wordt dan plotseling C15 getoond als absoluut ausrechend. Het beton zelf moet ook voldoende worden beschermd tegen vorst, waarvoor ten minste C25 nodig is.

Dat is hoe ijs werkt

Bij vorstbestendige funderingen wordt daarom vaak slechts 'half weg' genomen. Omdat de vorst anders kan handelen:

 • Vorst in de grond, naast en onder de fundering
 • Vorst in het betonnen gedeelte (ook in bovengrondse betonelementen (bouwconstructie, tuinfiguren, enz.)

Invloed op de sterkte van de grondvorst

Precies deze vorst in het betonnen deel wordt meestal genegeerd. Maar daarover later meer. Ten eerste om te bevriezen in de grond en hoe een fundering in de constructie vorstbestendig kan worden gemaakt. Dit vereist weten hoe diep de vorst überhaupt in de grond kan doordringen. Deze waarden verschillen duidelijk van die waarden waarvan wordt aangenomen dat ze 80 cm zijn. Omdat vorst zeker tot 1,5 m diep in de grond kan doordringen. Dit hangt van verschillende factoren af:

 • Oriëntatie (richting)
 • Verhoog zoals heuvel (koelt sneller af)
 • warmte-isolerende of warmte-dissiperende bodemeigenschappen
 • Watergehalte in de bodem
 • Effecten van weersomstandigheden

Wat gebeurt er met betonnen funderingen bij gemalen rijp?

Als een betonnen fundering niet geschikt is voor vorstbescherming, kan water zich naast of onder de fundering verzamelen. Bij bevriezing bevriest en bevriest dit water. Dit zal opzij stijgen (bevriezen) of verschuiven. Maar de schade is nog niet voltooid.

Er is een domino-effect geactiveerd

Nu zijn er bezinkingsscheuren in het beton en kan water doordringen. Ook dit water bevriest, expandeert en blaast nu het beton op. Om deze reden kan geen C15-beton worden gebruikt. Dit beton heeft een lagere druksterkte dan C25-beton en dus een lagere dichtheid. Een lagere dichtheid betekent meer poriën en een groter absorptievermogen. Zo kan water ook in deze poriën in niet zo drukbestendig beton doordringen en bevriezen.

Bescherming tegen grondvorst en indringend water in het beton

Een vorstbestendige fundering maken

De basis wordt beschermd door een laag rondom de fundering te maken waarin het bevroren water kan uitzetten. Daarom wordt deze laag ook wel een expansielaag genoemd. Dit wordt bereikt door voldoende ruimte te creëren tussen een overeenkomstig grote korrelgrootte, die het water moet bevriezen wanneer het wordt bevroren tot ijs. Daarom is in de meeste gevallen een funderingsdiepte van 80 cm voldoende. De structuur is als volgt:

 • 80 tot 100 cm diepe uitgraving
 • 20 tot 30 cm grind, maximaal verdicht
 • 10 tot 20 cm grind of grind
 • PE-folie, zodat het grind of grind geen water uit het beton kan extraheren
 • daarop de betonnen fundering
 • 5 tot 10 cm later vullen met grind of grind
 • Als alternatief voor zijdelingse vulling met steenslag een afvoer

Bescherm beton (bovengrondse componenten) tegen vorst

Het beton wordt eerst gekozen in C25, omdat dit al zorgt voor een betere verdichting. Bovendien moet u het beton nog verdichten en nadien behandelen. Nu moet het beton voldoende tegen vorst worden beschermd.

Tips & Tricks

Voor betonnen funderingen en componenten die in contact komen met strooizout, moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. Omdat zouten het cement vernietigen. Een effectieve maatregel is het impregneren of afdichten van beton. Nog een goede bescherming tegen indringen in het betonwater door waterglas in te spuiten.

Als u na jaren nog steeds barst of andere concrete schade oploopt, wordt u ten zeerste aangeraden om beton in deze gebieden onmiddellijk af te dichten of te rehabiliteren (beton repareren). Nog meer basisinformatie over de productie, verwerking en eigenschappen van beton is te vinden in onze gedetailleerde bouwmaterialenreeks over beton.


Video Board: