Verwarming en isolatie: optimale afstemming is belangrijk


Veel helpt veel: deze wijsheid is zeker niet als het gaat om de isolatie van woongebouwen. Te veel isolatie kost je alleen maar - en je kunt ook de verwarming optimaliseren. Waarom verwarming en isolatie optimaal op elkaar moeten worden afgestemd, lees je in dit artikel.

Verschillende studieresultaten over de voordelen van isolatie

Vooral in oude gebouwen kunnen opvattingen - en ook de studieresultaten - niet verder uit elkaar liggen. Een studie in opdracht van de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) komt tot de onmiskenbare conclusie dat isolatie bij renovatie van oude gebouwen in het geheel niet kan worden beloond door de bespaarde energiekosten. Volgens deze studie moet er hoe dan ook nog geld worden gestoken voor de isolatie.

De studie van het Duitse Energieagentschap komt echter tot een heel andere conclusie. Hier berekent men een duidelijke afschrijving na uiterlijk 25 jaar, zelfs bij de meest uitgebreide renovaties van oude gebouwen.

Beide onderzoeken zijn slechts voorwaardelijk van toepassing voor het individuele geval. Ze berekenen alleen gemiddelde waarden, gebruiken zeer uiteenlopende prognoses voor de ontwikkeling van fossiele brandstoffen en nemen anderszins anderszins verschillende voorwaarden aan.

De waarheid in de meeste (gemiddelde) gevallen zal waarschijnlijk ergens in het midden tussen de twee studieresultaten liggen.

Volgens de EnEV is de isolatie van woongebouwen in Duitsland sowieso wettelijk verplicht. Uitzonderingen zijn in veel gevallen niet eens beursgenoteerde gebouwen en verwarmde garages, waar isolatie hoe dan ook vaak moeilijk te installeren is.

Isolatie alleen is niet voldoende

De isolatie van de buitenmuren voorkomt warmteverlies door de buitenmuren van het gebouw, de isolatie van vensterglas helpt ook om warmteverlies te verminderen.

Dan zijn er dakisolatie en mogelijk een isolatie onder de vloerplaat van het huis, anders het kelderplafond.

Men zou kunnen vermoeden, hoe meer isolatie men hecht, hoe beter geïsoleerd, hoe minder warmte men moet verwarmen. Dat is waar - maar slechts ten dele. Meer isolatie betekent meer kosten - en deze kunnen niet altijd worden gecompenseerd door besparingen in verwarmingsenergie.

Er is een zogenaamd break-even-punt, waarbij de isolatiekosten nog steeds worden gecompenseerd door de besparing op verwarmingsenergie. Alles daarover kost meer geld dan wanneer ze worden teruggehaald. Waar dit punt afhangt, hangt af van het gebouw - maar ook van het type en de efficiëntie van het verwarmingssysteem.

Verwarming systeem beslist ook

Verwarmingssystemen kunnen een heel ander energieverbruik hebben voor het genereren van de vereiste hoeveelheid warmte - en daardoor aanzienlijk verschillende kosten veroorzaken. Wie bijvoorbeeld tweederde van zijn thermische energie voor vrijwel niets met behulp van een zonnesysteem genereert, heeft totaal verschillende stookkosten, zoals een huis met een ietwat oude olieboiler.

Dienovereenkomstig is het breekpunt in de isolatie ook compleet anders. Vuistregel: hoe lager de stookkosten, hoe minder de isolatie moet kosten om zichzelf terug te betalen. In veel gevallen kan men er dus zeker over nadenken, in plaats van extra isolatiemaatregelen te gebruiken, moet een deel van het geld worden besteed aan modernisering van het verwarmingssysteem. Dit is vaak duurzamer en economisch nuttiger.


Video Board: Basic Fundamentals of Motors (Training Lecture )