Schone waterfilters voor huishoudelijk gebruik - hoe doe je dat?


Filters voor huishoudelijk water hebben, net als elk ander filter, regelmatig onderhoud nodig. Hoe huishoudwaterfilters te reinigen en wat anders kan worden gedaan, wordt daarom hier in detail uitgelegd.

Typen waterfilters voor huishoudelijk gebruik

  • Niet-spoelbare filters
  • Terugspoelbare filters
  • Filter met extra filtereenheden

Reiniging van de afzonderlijke filters

Hoewel de meeste niet-terugspoelbare filters grof schoongemaakt kunnen worden, wordt dit niet aanbevolen. Huishoudelijke waterfilters, die niet terugspoelbaar zijn, zijn meestal ontworpen als consumentenproducten en moeten daarom worden vervangen.

Als er uitzonderingen zijn, wijst de fabrikant van het filter er altijd op. Anders kan men zonder verdere informatie aannemen van een halfjaarlijks uitwisselingsinterval, behalve dat het filter reeds eerder zwaar vervuild is.

Terugspoelbare filters kunnen eenvoudig worden afgespoeld volgens de instructies. Ze zijn dan weer volledig functioneel. Een uitwisseling van filters moet - al dan niet - na enkele jaren worden uitgevoerd.

Filters met extra filtereenheden - zoals elementen van actieve koolstoffilter - moeten ook niet worden schoongemaakt, maar vervangen. Dit vermindert het risico op microbiële contaminatie.

Gevaar tijdens reinigingspogingen

Er wordt vaak geprobeerd om vuile filters met azijn of soortgelijke materialen te reinigen. Dat kan riskant zijn.

Zeer agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmethoden kunnen het filter beschadigen, het wordt doorlatend en is mogelijk niet langer effectief.

Veel reinigingsmiddelen, zoals azijn, in een waterfilter vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën, de bacteriën die zich in het filter hebben opgehoopt en al zijn toegenomen, kunnen zo sterk groeien dat ze door het filter breken en het leidingwater gevaarlijk maken.

De veilige, lage concentraties van bacteriën in drinkwater worden daardoor ver overschreden, er bestaat een risico op infectie met gevaarlijke bacteriën. Ook vastgehouden verontreinigende stoffen komen in plotselinge, hoge concentraties in drinkwater voor en kunnen deze ook besmetten.

Tips & Tricks

Filtereenheden mogen nooit worden gereinigd en opnieuw worden gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere typen waterfilters, zoals blikfilters of andere waterbehandelingsinstallaties. Het zijn wegwerpproducten die niet zijn ontworpen voor meervoudig gebruik.


Video Board: Wasmachine filter reinigen