Effecten van klimaatverandering - Bescherming tegen overstromingen

Effecten van klimaatverandering - Bescherming tegen overstromingen: overstromingen

Onderzoekers waarschuwen tegen hem, politici maken hem steeds weer opnieuw tot het thema van de campagne en iedereen moet vechten met de gevolgen ervan. Dat is wat hij bedoelt klimaatverandering, Grote milieurampen zoals tsunami's tonen de gevaren van verandering. Maar wij Duitsers denken dit gevaar meer in het buitenland en klagen hooguit over de ongewoon hoge temperaturen in de zomer of de strenge winter van de afgelopen jaren.

Naast de temperaturen is het ook de neerslag, die de gevolgen van de klimaatverandering in Duitsland laat zien. Hoewel er altijd overstromingen zijn geweest, worden ze jaar na jaar zwaarder, zodat de rivieren blijven overstromen en het stroomgebied van de overstroming grotere afmetingen krijgt.

De veelgeprezen stop door de uitstoot van broeikasgassen is een belangrijk doel op de lange termijn, maar zou op korte termijn geen merkbare veranderingen veroorzaken. Zelfs met het meest milieuvriendelijke gedrag van de mensheid zal de temperatuur van de aarde de komende jaren zeker toenemen. Het klimaatsysteem van de aarde is gewoon te traag om veranderingen na korte tijd te laten plaatsvinden. Betekent tegelijkertijd: de fouten die de mens heeft gemaakt, vooral in de 20e eeuw, hebben nu een effect, waardoor de temperaturen stijgen en de gletsjers smelten.

Het is daarom cruciaal dat Om de lozingen drastisch te verminderen, maar tegelijkertijd om strategieën te ontwikkelen om met de veranderingen in het milieu om te gaan. Vooral in de overstromingsgebieden. Hoewel de temperaturen in de komende jaren zullen blijven stijgen en de reguliere regenval tegelijkertijd zal teruggaan; maar de zeldzamere regen zal des te gewelddadiger zijn. Het resultaat: het risico van overstromingen stijgt aanzienlijk en de schade in de bedreigde regio's zal groter zijn als er geen preventie is.

De problemen veroorzaakt door overstromingen mogen niet worden onderschat. Naast de overbelasting van het rioleringssysteem, lijdt de economie ook ernstige schade. Om nog maar te zwijgen over de vele particuliere huishoudens die jaar na jaar schade aanrichten aan hun woning en aan hun hele woning.

Om dergelijke schade te voorkomen, moeten civiele bescherming en beleid samenwerken. Maar elke burger kan ook bijdragen aan het minimaliseren van overstromingsschade door risicopreventie.

Technische en stedelijke maatregelen om de overstroming te stoppen zijn bijvoorbeeld:

 • Oppervlaktebesturingseenheid systemen
 • Aanwijzing van uiterwaarden
 • systemen voor vroegtijdige waarschuwing
 • technische maatregelen, zoals versterking van waterveiligheidssystemen, drainagetips, enz.
 • Maatregelen met ecologische oriëntatie, zoals dijkverplaatsingen
 • Nood- en evacuatieplannen

Als een lijder, kunt u dat vooral doen Risico op schade door overstroming Minimaliseer uw eigen bezittingen. Aan de ene kant moet u altijd op de hoogte blijven van de nieuwste informatie over preventieve maatregelen en deze implementeren. Dit kunnen technische en structurele voorzorgsmaatregelen zijn, een goede (en in een effectief geval ook effectieve!) Verzekering. Bovendien kan een zorgvuldige planning van noodsituaties de reactiesnelheid verhogen. Het kan bijvoorbeeld de moeite lonen om een ​​grotere voorraad zandzakken op te slaan of mobiele waterkeringen klaar te maken in gevaarlijke gebieden.

Om concrete ideeën te krijgen over wat u kunt doen om overstromingen te voorkomen, zullen we u verschillende maatregelen voorstellen om overstromingen te voorkomen. Dit omvat de voorzorgsinstallatie van speciale hoogwaterbeschermende deuren of kelderramen en het effectieve gebruik van zandzakbarrières.

In overstroomde gebieden zal het in de meeste gevallen niet mogelijk zijn om het water volledig af te sluiten. In dergelijke gevallen is dat het geval Vuilwaterpomp Goud waard.

Er zijn juridische voorzorgsmaatregelen waar u het over zou moeten hebben met uw overstromingsverzekering. Evenzo leggen we u het correcte en veilige gedrag bij hoog water uit.

Soortgelijke pagina's

 • Impregnatie: verf ter bescherming van hout
 • Bouw zelf een houten terras - bouwhandleiding voor houten terrassen
 • Inbraakbeveiliging voor huis en appartement
 • Tijdswisseling: zomertijd en wintertijd
 • Toegangsdeuren voor overstroming en muren voor bescherming tegen overstromingen
 • Parasols en parasolstands: mobiele paraplubak voor de parasol
 • Verzekering voor het huis
 • Veiligheid op de verjaardag van de kinderen
 • Bescherming en afwerking voor alle houtsoorten
 • bescherming van de ademhalingswegen
 • Bescherming tegen overstromingen - maatregelen tegen en gedrag in geval van overstroming
 • Overstromings- en overstromingsverzekering - bescherming tegen overstromingen
 • outdoor smartphone

Video Board: Tijd dringt om de eilanden tegen klimaatveranderingen te beschermen