Verzekering voor het huis

Verzekering voor het huis: voor

© Thomas Siepmann / pixelio.de

Je eigen huis is niet alleen voor veel burgers de meest emotionele aanwinst van haar leven, maar tegelijkertijd ook een die natuurlijk ook om financiële redenen moet worden beschermd. Veel verzekeringsproducten beloven hier ondersteuning. U kunt zich echter ook afvragen welke verzekeringsmaatschappijen u echt nodig hebt als bouwer en latere huiseigenaar, en welke fundamentele zaken u moet overwegen om een ​​krachtige maar ook kosteneffectieve verzekering te kunnen identificeren. Hier zijn enkele inleidende antwoorden op deze vragen die u kunnen helpen om uw persoonlijke verzekeringsbehoeften te beoordelen. Houd altijd in gedachten: de bouw en het eigendom van een huis gaat altijd gepaard met een multidimensionale verantwoordelijkheidsverantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk, verantwoordelijk tegenover uw familie en tegenover derden - een omstandigheid die al ten dele suggereert waarom er zoveel verschillende verzekeringen op het gebied van huiseigendom zijn.

Verzekering voor thuisbouwers - de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer is verplicht!

Reeds de bouw van een huis gaat gepaard met risico's van financiële aard. Onder de grote verzekeringsmaatschappijen dat al in deze eerste fase een belangrijke bescherming donaties zijn bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar, de brandverzekering voor de casco, de bouwverzekering, de ongevallenverzekering voor bouwvakkers en een restschuldverzekering. Elk van deze verzekeringen beschermt u als huiseigenaar tegen bepaalde risico's die, als ze zich daadwerkelijk voordoen, meestal hoge kosten met zich meebrengen.

De aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar begint met het aansprakelijkheidsrisico dat u hebt als klant, als andere personen schade veroorzaken door een huis te bouwen. Het risico van schade aan mensen in verband met hun woningbouw ligt ook op het niveau van de ongevallenverzekering voor bouwvakkers: hiermee kun en moet u bijvoorbeeld vriendelijke mensen beveiligen die u op de bouwplaats kunnen helpen. De bouwverzekering is om te beschermen tegen onvoorspelbare schade van verschillende oorzaken die de bouwdiensten bedreigen, maar bijvoorbeeld de bouwmaterialen, de brandbeveiligingsverzekering beschermt de schaal tegen het expliciete risico van een brand. Het sluiten van een resterende schuldverzekering is in het belang van veel bouwers: het is om te beschermen tegen het financiële risico dat ontstaat voor de rest van het gezin als de lener sterft voordat de woninglening door hem is betaald. Voor tweeverdieners kunnen beide partners zich in dit gebied beveiligen.

Verzekering voor het huis: zijn

© RainerSturm / pixelio.de

Als alleen de bovenstaande korte uitvoering laat zien verschijnen al voor de voltooiing van uw woning talrijke risicobronnen, je zou het moeten weten. Maar zelfs als uw woning gereed is voor bewoning en bewoonbaar, eindigt uw verantwoordelijkheid niet: hieronder leest u welke belangrijke verzekering huiseigenaren zeker zouden moeten hebben en die in bepaalde gevallen in aanmerking komen. Zorg er voor zowel huiseigenaren als huiseigenaren altijd voor dat alle verzekeringspolissen gedetailleerde verzekeringsvoorwaarden bevatten. Deze verzekeringsvoorwaarden regelen onder meer welke claims de verzekering erkent, hoe de uitkeringen worden uitgekeerd in het geval van schade en welke verplichtingen u als verzekeringnemer moet nakomen.

Langdurige bescherming van het huis met de elementaire schadeverzekering

Na het voltooien van de constructiefase, is het noodzakelijk om de verzekeringsvereisten opnieuw te onderzoeken: kom nu nieuwe verzekeringsproducten in het spel, die het afgewerkte huis op de lange termijn kunnen beschermen. De verzekering voor huiseigenaren is net zo belangrijk voor alle huiseigenaren. Met een aangesloten huiseigenarenverzekering kun je dat bescherm jezelf tegen drie risico's, die je huis ernstig zou kunnen beschadigen en dus ook financieel zouden kunnen eisen. In detail zijn dit meestal de risico's van vuur, storm en leidingwater. De huiseigenaarsverzekering kan u verstandig aanvullen met een elementaire schadeverzekering: deze verzekering biedt u onder andere bescherming tegen het financiële risico veroorzaakt door aardbevingen, overstromingen en andere gebeurtenissen. Als u echter in een regio woont die vaak wordt bedreigd door natuurkrachten, zoals de overstroming, kan het moeilijk zijn om een ​​natuurlijke-gevarenverzekering af te sluiten tegen aanvaardbare voorwaarden. Vooral in deze situatie bent u echter bijzonder afhankelijk van deze verzekering.

Verzekering voor het huis: voor

© Gregor Reisch / pixelio.de

meer Verzekeringspolissen gericht op huiseigenaren zijn bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor waterschade, de aansprakelijkheid van de huiseigenaar en grondeigenaren, de inboedelverzekering en de fotovoltaïsche verzekering. Hier en in andere soortgelijke verzekeringspolissen, wordt de behoefte bepaald door individuele factoren. Om dit te verduidelijken, worden de volgende voorbeelden gegeven: Een aansprakelijkheidsschadeverzekering is onder andere onmisbaar voor veel eigenaren van olietankers, als ze anders het gegeven risico niet kunnen beschermen. Aansprakelijkheid van huiseigenaren en grondeigenaren is belangrijk voor veel verhuurders, bijvoorbeeld een fotovoltaïsche verzekering komt in aanmerking voor eigenaars van zonnestelsels in kwestie en een gezinsverzekering, met name voor die mensen die hun eigen huishouden niet konden vervangen door een gedeeltelijk of zelfs volledig verlies.

een Woningverzekering is mogelijk niet alleen voor huiseigenaren, maar soms ook voor huurders interessant. Belangrijke informatie over deze populaire, maar niet noodzakelijkerwijs verplichte, verzekering is bijvoorbeeld te vinden op de Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Verder moet worden verduidelijkt of u de aansprakelijkheid van een huiseigenaar nodig hebt. Als u behoefte heeft aan deze verzekering, aarzel dan niet om deze te besluiten: het aansprakelijkheidsrisico dat u soms als huiseigenaar loopt, is enorm.

Voordelen en kosten van verzekering voor uw huis

Verzekering voor het huis: zijn

© Thorben Wengert / pixelio.de

De bovenstaande presentatie van de belangrijkste huiseigenaren en huiseigenaarsverzekeringen, ondanks hun beknoptheid, mag niet verbergen dat verzekeringen altijd complexe producten zijn waar u goed op moet letten om ideale bescherming te genereren. Dit is minstens in twee opzichten van toepassing: enerzijds moet het gekozen verzekeringsproduct krachtig zijn, aan de andere kant Maar het moet ook zo goedkoop mogelijk zijn. Met betrekking tot verzekeringsvoordelen is het belangrijk om te weten dat er uitzonderingen zijn voor elke verzekering die bijna alle verzekeraars opnemen in de verzekeringsvoorwaarden. Niettemin kunnen er verschillen zijn tussen individuele verzekeringsproducten in termen van bescherming en voordelen: hier helpt alleen een gedetailleerde analyse van het betreffende type verzekering en de gedetailleerde vergelijking van verschillende aanbiedingen. Houd daarbij ook rekening met de vraag hoe de juiste verzekerde som voor individuele verzekeringen bepaald kan worden om verzekerde verliezen te voorkomen in geval van een noodsituatie.

de Advies over het intensieve onderzoek van de kenmerken van de individuele soorten verzekeringen En de tip om verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken, is natuurlijk ook van toepassing op de kosten die een verzekering voor het huis veroorzaken. Er is ook concurrentie op de verzekeringsmarkt, wat betekent dat de premies van verzekeraars aan verzekeraars heel verschillend kunnen zijn. De relatief hoge verzekeringskosten voor uw woning worden het best alleen geaccepteerd als u met deze toeslag aanzienlijk betere verzekeringsvoorwaarden kunt afsluiten. De wens om te sparen zou echter nooit een reden moeten zijn om volledig af te zien van de echt belangrijke verzekeringen op het gebied van woningbezit - zoals de verzekering van huiseigenaren. In geval van nood kan een dergelijke verzekering het laatste redmiddel zijn als het gaat om uw financiële levensonderhoud en de vraag of u uw huis kunt herstellen of opnieuw kunt opbouwen.

Uw plicht als polishouder

De verzekeringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle huisverzekeringspolissen zijn ook relevant voor u als het gaat om uw verantwoordelijkheden. In de verzekeringsvoorwaarden bepalen verzekeraars ook wat u moet doen om ervoor te zorgen dat de verzekering volledig effectief is. Maak uzelf vertrouwd met uw taken aan het einde van de verzekering, zodat u schade kunt voorkomen en goed kunt handelen in het geval van een verzekeringsvordering. Soms kan het ook nuttig zijn om verdere voorzorgsmaatregelen te treffen voordat de verzekering wordt afgesloten: als u bijvoorbeeld een inboedelverzekering wilt sluiten, kunnen voorraden zinvol zijn. Enerzijds kunnen ze helpen om de verzekerde som zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Aan de andere kant betalen dergelijke lijsten soms voor de inboedelverzekering, als het echt gaat om een ​​geval van schade en moet u de schade aan de verzekeringsmaatschappij noemen.

Intensiveer de bescherming van het huis - dankzij de verzekering van huiseigenaren!

Verzekering voor het huis: verzekering

© RainerSturm / pixelio.de

Veel verzekeringspolissen zijn essentieel voor huiseigenaren en huiseigenaren. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin de verzekeringsmaatschappijen risico's afdekken die u ondanks de nodige zorgvuldigheid niet kunt beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld niet uitsluiten dat uw huis aanzienlijke schade zal oplopen door een natuurkracht zoals een sterke storm. Toch moet je Defecten in uw huis - Dit is meestal ook een vereiste, zodat bijvoorbeeld de verzekering van de huiseigenaren van kracht kan worden - altijd moet worden geëlimineerd zodat individuele risicoposities niet nog meer verwoestende schade kunnen aanrichten dan nu al mogelijk is. Veel andere verplichtingen zijn - zoals hierboven beschreven - denkbaar.

Een andere risicosituatie, zoals die welke wordt gedekt door andere risico's, zoals een inboedelverzekering, kan u soms zelfs intensiever beïnvloeden dan uw verplichtingen: De toespraak hier gaat over het inbraakrisico. Welke preventieve maatregelen u kunt nemen om uw huis te beschermen, maar ook uw garage en uw eigendom, vindt u op einbruchschutz.polizei-beratung.de, een aanbod van politiecriminaliteitspreventie van de federale staten en de federale overheid. Maar let op: inbraakrisico is niet het enige risico dat gedekt wordt door een inboedelverzekering. Zelfs de beste bescherming tegen inbraak zal u niet helpen als bijvoorbeeld uw haard, storm, hagel of andere geselecteerde gebeurtenissen uw inboedel vernietigen - een inboedelverzekering kan echter vaak hulp bieden, uiteraard altijd binnen de reikwijdte van hun verzekeringsvoorwaarden.

Soortgelijke pagina's

 • modelwoningen
 • Inbraakbeveiliging voor huis en appartement
 • Woningverzekering voor inbraken
 • Geprefabriceerd huis - de snelle weg naar uw eigen huis
 • Inbraakbeveiliging voor deuren: inbraakbeveiliging voor huis-, kelder- en patiodeuren
 • Vier carnaval en veiligheid
 • Zijn brandblussers verplicht?
 • Home: Tips voor planning
 • Winterfest huis
 • Installatie van vensters: instructies voor het installeren van vensters, kosten voor materiaal en besparingen
 • Overstromings- en overstromingsverzekering - bescherming tegen overstromingen

Video Board: Nieuw Huis serie: Aflevering 2 - Verzekeringen (Consumentenbond)