Gipstoleranties binnenshuis: Probleem tussen knutselen en klant

Gipstoleranties in het interieur, wat is toegestaan ​​en wat moet worden getolereerd? Deze vragen zijn altijd een twistpunt tussen ambachtslieden en bouwers. Muren moeten recht zijn, het vloerniveau en de dikte van het pleisterwerk zijn ook onderworpen aan grenswaarden.

Wat zegt de wetgever?

Aan de productie gerelateerde afwijkingen in de constructie zijn niet onvermijdelijk. Ze hoeven alleen wettelijk te worden beperkt, zodat de functie van de structuur niet wordt aangetast. Mogelijke toleranties zijn vastgelegd in DIN 18201 en DIN 18202.
Afwijkende binnenpleistertoleranties vormen een defect dat u niet hoeft te accepteren. Tenslotte kan de aannemer eisen dat de dikte van zijn binnenpleister de functie niet beïnvloedt, omdat bijvoorbeeld op maat gemaakt ingebouwd meubilair niet meer in de ruimte past.

Wat is gedifferentieerd?

De minimumvereisten voor het pleisteren binnen zijn de limietafmetingen, de hoektoleranties en de vlakheidstoleranties.

beperkende afmetingen

De limiet is de breedte en hoogte van het pleisteroppervlak. In DIN 18202 worden de toleranties van de limietafmetingen gegeven in relatie tot een lengte- of breedtemaat.

angle tolerance

Deze informatie is van toepassing op verticale en horizontale oppervlakken, evenals op hellingen of openingen. Ook hier zijn de specificaties te vinden in DIN 18202. Verticale oppervlakken kunnen eenvoudig worden gecontroleerd met een zinklood.

vlakheidstoleranties

Ze zijn van toepassing op oppervlakken van plafonds, wanden of vloeren. De vlakheid kan eenvoudig worden gecontroleerd met een stellat.

Er zijn een aantal andere termen die tot verwarring kunnen leiden, tenminste voor de leek. Zodat u een geschil met een vakman niet uit het oog verliest, willen we u het graag uitleggen.

termverklaring
Nominale dimensie (nominale afmeting)Afmetingen op een constructietekening
Ware grootteBeschrijft de daadwerkelijk bepaalde maat
werkelijke afmetingVerschil (nominale grootte - werkelijke grootte)
Minimale groottekleinste toegestane afmeting
Maximale groottegrootste toegestane maatregel
Cross-dimensieVerschil (maximale afmeting - nominale afmeting) of (minimale afmeting - nominale afmeting)
maattolerantieVerschil (maximum - minimum)
vlakheidstolerantieAfwijking van een gebied van het beoogde vlak
angle toleranceAfwijking van een hoek ten opzichte van de nominale hoek
peilenHulpmaatregel voor werkelijke afwijking van vlakheid en hoekigheid

Tips & Tricks

Een beoordeling van de toleranties in de binnenpleister moet altijd worden overwogen als de muuroppervlakken niet verticaal of ongelijk zijn of als de vrije afmeting van de kasten kasten of kozijnen niet toelaat.

Artikelbild: RomanR / Shutterstock

Video Board: