Schimmel na renovatie in oude gebouwen - wat kan dit veroorzaken?

Niet zo zelden gebeurt het dat er na de renovatie plotseling enorme schimmelproblemen optreden. Wat de oorzaak kan zijn, en waar de meest voorkomende oorzaken van schimmelproblemen na een oud gebouw renovatie kunnen leggen, vertelt u deze post.

Renovatie en energierenovatie

Bij het renoveren van oude gebouwen vandaag, omvat dit vaak een zogenaamde "energieke" opknapbeurt. De EnEV bepaalt dit ook in veel gevallen: Als meer dan 10% van een component moet worden gesaneerd, moet de verplichte EnEV-norm voor het betreffende onderdeel ook na renovatie worden bereikt. Maar deze energetische renovaties zijn de belangrijkste oorzaak van schimmelproblemen na de renovatie.

Meest voorkomende fouten tijdens de renovatie

  • niet correct berekende dauwpunten voor alle posities
  • isolatie niet aangepast aan het gebouw ("standaard thermische isolatie")
  • slordige of onjuiste uitvoering van het werk

Meest voorkomende schadebeelden

Sommige schadepatronen ontstaan ​​na de isolatie en renovatie boven het gemiddelde. Daarom moeten ze hier in het kort worden gepresenteerd en de oorzaken ervan worden uitgelegd.

Schimmel in venster nissen, condensatie op het raam

Heel vaak gebeurt het dat, hoewel de gevel is geïsoleerd, een ruil van ramen om kostenredenen maar later moet worden gemaakt.

oorzaak

Het temperatuurverschil tussen de nu binnenwarme wanden en aan de binnenzijde nog relatief koude vensteroppervlakken aan de binnenzijde vertegenwoordigt een klassieke thermische brug en grenst twee componenten met zeer verschillende hittebestendigheid direct aan elkaar - zo komt het bij de overgangen vaak om te vormen.

Donkere vlekken aan de binnenkant van de muur, gedeeltelijke schimmel

Als de gevel wordt vernieuwd en ramen en deuren goed worden vernieuwd, zou alles in orde moeten zijn. De mal laat dan zien dat dit niet het geval is.

oorzaak

Verreweg de meest voorkomende oorzaak van deze schade bij een volledige renovatie is dat op de voorhangende, waterdichte (dampdiffusiedichte) oude coatings niet werden verwijderd voordat de isolatie werd aangebracht. Als gevolg hiervan kan het interne vocht niet naar buiten diffunderen en verandert het temperatuurprofiel in de muur.

Schimmelvorming in hoeken en bij de vloer

Als zich in dit gebied vooral schimmels vormen, kan men uitgaan van een koudebrug: hetzij bij de overgang tussen grond en buitenmuur, hetzij bij de rand van ongeïsoleerde kelderplafonds.

oorzaak

Als isolatie niet in de perimeter is ingebouwd maar erboven eindigt, kunnen er thermische bruggen in de rand worden gemaakt. Het verbindingspunt van het ongeïsoleerde kelderplafond kan ook de buitenwanden in het randgebied dermate koelen dat zich vocht in de wand opbouwt en later ook schimmel vormt.

Tips & Tricks

Voor alle schimmelproblemen moet u zeker alle tips voor goede ventilatie volgen en de luchtvochtigheid op het laagst mogelijke niveau houden. Dit is nooit verkeerd, en het probleem wordt vaak een beetje verlicht. Als een oplossing is dat natuurlijk niet genoeg.

Video Board: Bewoners van Het Bijvank in Enschede horen van Domijn over de woningtoewijzing