Nieuw gebouw gepland? In deze prijsklasse zijn de rioolaansluiting kosten!


Natuurlijk moet ook een nieuw huis worden aangesloten op het rioleringssysteem, veel bouwers onderschatten dit item op hun lijst. We informeren u hier over de huidige verbindingskosten voor riool.

Kostenfactoren voor de rioolaansluiting

  • Regionale kostenverschillen kunnen de rioolaansluiting duurder of goedkoper maken.
  • De lengte van de aan te leggen kabel vormt een doorslaggevende kostenfactor.
  • Is er al een navelstreng op het terrein? Dan is de verbinding goedkoper.
  • Welke berekeningsmethode wordt gebruikt in uw gemeente? Soms betalen bouwers nog een bouwkost per m² plotgrootte.
  • Locatie in het centrum kan de prijs verhogen als speciale verkeersveiligheid nodig is.
  • Als het moeilijk is om leveringslijnen te doorkruisen, moet u een prijstoeslag verwachten.
  • Bodemkwaliteit speelt ook vaak een rol: bij hoge grondwaterstanden of bij het storten van zand wordt het vaak behoorlijk duur.

Rioolaansluitingskosten specifiek: welke prijzen zijn gebruikelijk?

Omdat er geen forfaitaire basis is voor de verbindingskosten van het riool, geven we u hier enkele richtlijnen. Het vuile waterkanaal kost ongeveer 200 tot 400 EURO per meter leiding.

Soms is er een vast tarief voor de eerste meters, wat de hele route voor kleine percelen kan weergeven. Deze prijs zou rond de 1.500 EUR kunnen liggen - plus transferas en huisintegratie.

De laatste twee posten bedragen normaal in totaal meer dan EUR 1.000. In sommige gevallen moet u bouwkosten per stuk grond betalen, wat neerkomt op ongeveer 4 tot 6 euro.

Rioolaansluitingskosten aan de hand van het voorbeeld

Een nieuw gebouw krijgt een kanaalverbinding. Het nieuwe huis bevindt zich in een ontwikkelingsgebied met bestaande blinde verbindingen. 6 meter zijn tussen de blinde verbinding en het huis.

kostenoverzichtprijs
1. Forfait voor rioolaansluiting en 4 m pijp1.650 EUR
2. extra 2 m pijp500 EUR
3. Grondwerk op het terrein800 EUR
4. Transfer as en huis integratie1.100 EUR
globaal3.050 EUR

Vraag vroeg voor lokale prijzen!

Het is het beste om te informeren naar de kosten van de rioolaansluiting voordat u uw hypothecaire lening aanvraagt, zodat er geen financieringstekort is.

Tips & Tricks

De aanvraag voor uw rioolaansluiting kan worden verkregen bij de plaatselijke afvalwaterautoriteiten, gemeentelijke rioleringsbedrijven of de bouwautoriteiten.


Video Board: Global Warming or a New Ice Age: Documentary Film