De extra kosten nemen toe


De extra kosten variëren vaak van de hoogte dichtbij de werkelijke huur. Zelfs dit feit alleen betekent vaak explosieven voor de relatie tussen huurder en verhuurder. De verhuurder heeft vaak het recht om de servicekostenverrekening te verhogen. Aangezien dit aanzienlijk hoger kan zijn dan eerdere rekeningen, twijfelen veel verhuurders aan hun legaliteit. Daarna ontvangt u nuttige antwoorden over extra kosten.

Opties voor verrekening van servicekosten

Als het gaat om de verrekening van servicekosten, moet met name rekening worden gehouden met de koude bedrijfskosten in de leaseovereenkomst vóór het begin van de huur. Kortom, de twee partijen hebben drie verschillende opties:

  • inclusief huur
  • bijkomende kosten
  • Servicekostenafrekening met maandelijks voorschot of vooruitbetaling

Kunnen extra kostenstijgingen van 70 of 80 procent legitiem zijn?

Expliciete verhoging van de exploitatiekosten van bijkomende kosten in de vorm van verhoogde termijnbetalingen, huurders kunnen sommige aspecten vaak niet begrijpen of verwisselen. Zoals u weet, kan de huur niet willekeurig worden verhoogd, maar wordt hij beperkt door het percentage. Op basis hiervan vermoeden sommige huurders dat een toename van incidentele kosten van bijvoorbeeld 70 of zelfs meer procent ook niet wettelijk in overeenstemming kan zijn.

De stijging van de bedrijfskosten valt onder andere aspecten

Beide vormen van aanpassing van de bedrijfskosten hebben geen gemeen en er kunnen dus mogelijk hoge extra kostenstijgingen zijn. Het kan zelfs zijn dat u de enige huurder van veel huurders bent die hoge extra kosten ondervindt.

De extra kosten kunnen worden verhoogd precies na echte hogere kosten

In principe kan de verhuurder natuurlijk niet, omdat hij de extra kosten naar eigen goeddunken wil verhogen. Basis vertegenwoordigt altijd de laatste huidige en werkelijke servicekostenafrekening of hun individuele bedragen.

Bedrag aan extra kosten niet relevant - werkelijke kosten zijn doorslaggevend

Dit betekent op zijn beurt dat de verhuurder u het juiste bewijs van de kosten moet tonen. Dit kan echter wel resulteren in een extra kostenstijging van 70 procent of meer. Onder de beschreven omstandigheden zou deze aanpassing van de bijkomende kosten volkomen legitiem zijn, zolang de verhuurder het bijbehorende bewijs levert.

Bijkomende kosten alleen voor een van de vele huurders?

Het is echter alleen u, de enige van meerdere huurders met een hoge aanpassing van de energiekosten, die verantwoordelijk is voor de individuele consumptie van de individuele huurders. Maar natuurlijk moet de verhuurder hier ook bewijs leveren. In principe zullen de aanpassingen van de termijnbetalingen aan de bedrijfskosten in uw zin als huurder zijn, omdat de extra betaling na het einde van het jaar aanzienlijk lager zal zijn - of zelfs een terugbetaling kan in behandeling zijn.

Bedrijfskostenstijging voor forfaitaire bedragen

De kostenstijging van een lumpsum met bedrijfskosten ziet er anders uit. Om ervoor te zorgen dat de verhuurder dit kan uitvoeren, moet dit zijn overeengekomen in de vorm van een overeenkomstige verhogingsclausule op het moment van de eerste voltooiing van de huurovereenkomst voordat deze de huurovereenkomst aangaat. Als u eerder een forfaitaire betaling heeft afgesproken, die indien nodig kan worden omgezet in een vooruitbetaling (waarmee ook rekening moet worden gehouden bij de eerste ondertekening van het huurcontract), moet de huur worden verminderd met het vorige forfaitaire extra kostenbedrag.

Verhoog de extra kosten voor inclusieve huren

Met inclusieve huurprijzen kunnen de bijkomende kosten meestal niet worden verhoogd vanwege de overeengekomen juridische vorm.

Tips & Tricks

Ongeacht de vormfouten, is een toename van de bijkomende kosten nog steeds onmiddellijk van kracht, aangezien fouten in formulieren geen rechtstreeks verband houden met de werkelijke toename van de bijkomende kosten.


Video Board: Extra baan voor pluimveehouder: 'Nog steeds kan ik alle kosten door fipronil niet betalen'