Soldeer nikkel


Keer op keer wordt de vraag gesteld of nikkel kan worden gesoldeerd. In feite kan nikkel zelfs goed worden gesoldeerd. De juiste maatregelen moeten echter worden genomen.

Kan nikkel nu worden gesoldeerd?

Er is een wijdverspreide overtuiging dat nikkel of nikkellegeringen moeilijk of onmogelijk te solderen zijn. Dienovereenkomstig zijn er vaak verzoeken voor de soldeerbaarheid van nikkel. Het kan snel worden vastgesteld dat nikkel fundamenteel uitstekend kan solderen. Dit geldt ook voor de meeste nikkellegeringen.

Zoals met andere metalen, wordt een oxidelaag op nikkel gevormd

Het is gemakkelijk uit te leggen waarom dit standpunt desalniettemin zo enorm heeft geprezen. Net als bij andere metalen vormt een nikkeloppervlak snel een oxidatielaag, het nikkeloxide. Zodra dit oxide is gevormd, kan het nikkel moeilijk meer worden gesoldeerd.

Soldeerproces voor het solderen van nikkel

Nu gaat het over het soldeerproces, nadat het nikkel moet worden gesoldeerd. Bij het solderen moeten in principe drie verschillende soldeermethoden worden onderscheiden:

  • het zachte solderen (tot 450 graden Celsius)
  • solderen (van 450 graden tot 1200 graden)
  • hardsolderen bij hoge temperatuur (vanaf 900 graden)

Soldeer nikkel

Om nikkel te kunnen solderen, moeten er voorbereidingen worden getroffen, omdat het nikkel meestal al langer contact met de lucht heeft. De soldeerverbindingen moeten eerst worden geschuurd met schuurpapier. Hierdoor wordt de laag nikkeloxide van het oppervlak verwijderd.

Het lot

Voor het solderen wordt vaak een tin-loodsoldeer gebruikt. Dit kan ook voorwaardelijk worden gebruikt voor het solderen van nikkel. In het geval van colofonium kan een ongeactiveerd nikkeloppervlak niet worden gesoldeerd, terwijl een geactiveerd oppervlak hierdoor kan worden veroorzaakt. Met matig corrosieve organische zuren kan nikkel zeer goed worden gesoldeerd.

Besteed aandacht aan de juiste flux

Bij het solderen van nikkeloppervlakken moeten ook geschikte vloeimiddelen worden geselecteerd. Zorg er bij het maken van de selectie voor dat de flux concreet geschikt is voor nikkel. Vanwege zijn verdere eigenschappen mogen hardsolderen en solderen bij hoge temperatuur van nikkel alleen onder inert gas worden uitgevoerd. Overigens is het smeltpunt van nikkel relatief hoog bij 1552 graden Celsius.

Welke werkstukken kunnen met nikkel worden gesoldeerd

Als nikkel moet worden gesoldeerd, zijn dit meestal met nikkel beklede koperdraden. Uiteraard zijn puur koperen draden voor het solderen nog gebruikelijker.

Tips & Tricks

Nikkel, net als andere metalen, kan op vele manieren worden verwerkt en verwerkt. Wij bieden u vele gidsen en instructies in het huisjournaal. We laten u bijvoorbeeld zien hoe u nikkel moet polijsten of hoe u nikkel kunt etsen.


Video Board: How to solder 18650 Li-ion batteries to make a custom-made battery pack (Ebike)