Informatie over brandgevaar van vaatwassers

Er mag nooit vergeten worden dat een vaatwasser een huishoudelijk apparaat is dat stroom, water en warmte nodig heeft, dingen die altijd gevaarlijk zijn samen en die, naast het risico van een elektrische schok, ook een bepaald brandgevaar opleveren.

Elektriciteit, water, warmte

Iedereen die ooit naar een vaatwasser heeft gekeken, vindt zelfs een leek een verscheidenheid aan kabels, slangen en andere pijpverbindingen. Er zijn ook componenten zoals doorstroomverwarmers (met nieuwe apparaten) of verwarmingselementen die zelfs open staan ​​(aan de onderkant van de vaatwasser). Maar zelfs kinderen leren op school dat warmte- en stroomleidingen of elektriciteit en water in combinatie erg gevaarlijk zijn.

Hoge veiligheidsnormen...

Daarom moeten de fabrikanten van afwasmachines aan hoge eisen voldoen bij het produceren van apparatuur. De veiligheidsnormen zijn extreem hoog en nieuwe producten worden grondig gecontroleerd door merkfabrikanten gedurende een lange periode onder verschillende omstandigheden. Dat is de reden waarom de meeste consumenten, met name merkapparaten, het hoogste niveau van beveiliging verwachten.

... die lijden vanwege de prijsdruk

Maar in tijden waarin consumenten beslissen over de aankoopprijs, vooral het bedrag van de aankoopprijzen, maakt het de merkfabrikanten het ook niet gemakkelijker. Vooral de tijd die nodig is voor beveiligingstests heeft hier last van om economisch te kunnen produceren. Dit is waarschijnlijk het geval met een hele reeks merkwasmachines, die allemaal behoren tot Bosch en Siemens.

Een foutief relais verhoogt het brandrisico van vaatwassers

Sommige apparaten hebben een relais dat de neiging heeft te oververhitten, waardoor er brand ontstaat. Helaas lijkt het probleem al enige tijd bekend te zijn. Met andere woorden, er kan niet worden uitgelegd dat de getroffen bedrijven in 2009 een half miljoen vaatwasserafzet in de Verenigde Staten aanhaalden. In Duitsland en andere landen over de hele wereld (inclusief landen als Thailand) werd in 2013 een belangrijke terugroepactie gestart.

Alleen in Duitsland zijn tot 2 miljoen getroffen vaatwassers!

De cijfers in Duitsland alleen zijn echter onmiskenbaar als het gaat om het beschrijven van een mogelijk risico. Aan de ene kant kunnen apparaten die tussen 1999 en 2004 zijn geproduceerd, door brand worden bedreigd, wat een vrij lange periode is. Aan de andere kant worden volgens Bosch-Siemens slechts twee miljoen vaatwassers getroffen door het brandgevaar in Duitsland.

Deze afwasmachines verhogen het risico op brand

Andere merken behoren echter ook tot de groep. Dit vergroot het risico op brandgevaar dienovereenkomstig. Dit kan onder meer de afwasmachines van de volgende fabrikanten beïnvloeden:

  • Bosch
  • Constructa
  • Junker + Ruh
  • Neff
  • Siemens

U hebt deze vaatwasser gegevens nodig

Om te weten of u uw vaatwasser kunt uitsluiten of, als deze wordt beïnvloed, hebt u de volgende nummers nodig:

  • volgnummer
  • modelnummer
  • lotnummer

Siemens-Bosch biedt reparatie of korting

Alle informatie is te vinden op de voordeur, hetzij aan de bovenkant of aan de linkerkant van de deur. Bosch-Siemens biedt u de keuze tussen een gratis reparatie of een korting van 20 procent op de aankoopprijs bij de aanschaf van een ander apparaat uit de groep. Hoewel veel consumentenorganisaties de reparatie aanbevelen.

Aangezien de eerste apparaten in 2014 al 15 jaar oud waren, is het echter de moeite waard om na te denken over een korting. Immers, in aanvulling op het stroomverbruik en het waterverbruik van vaatwassers in de afgelopen jaren aanzienlijk kan worden verminderd.

Tips & Tricks

De Bosch-Siemens Group heeft gratis servicenummers opgesteld om u onmiddellijk op de hoogte te stellen als uw vaatwasser wordt beïnvloed door de verschillende nummers op de machine: 00800-19081908 en 0800-9060100. Daarnaast is de website //dishcareaction.de/ opgezet. Daar kunt u de cijfers invoeren en ook meteen zien of uw vaatwasser is aangetast.

Om ook een fundamenteel risico op brand uit te sluiten, raden we onze gids "Aansluiten van een vaatwasser" aan.

Video Board: Woningbrand Veldstraat na kortsluiting wasmachine Putten