Vaak is een moeilijke vraag dit ja of nee tegen de stortbak


Wie zich afvraagt ​​of hij voor of tegen een stortbak moet kiezen, moet allereerst zijn eigen motivatie bepalen. Moet de stortbak vooral geld besparen, een meer ecologische waterbalans bieden en / of andere voordelen genereren?

De zuivere waterbesparing door de vervanging van drinkwater door stortwater moet in samenhang met de afvalwaterladingen in aanmerking worden genomen. Bij de berekening van de afvalwaterheffingen zijn de wetten al enkele jaren aan het veranderen en vereisen een nieuwe berekeningstechniek van de gemeenten. Dit creëert gewijzigde economische omstandigheden die een fiscale beslissing sterk kunnen beïnvloeden.

Het ecologische aspect dat planten water geeft met schoon en duur helder drinkwater, is sowieso een argument voor een stortbak. Het alternatief van een bron of de combinatie van beide moet ook worden getest. Een ja of nee voor een stortbak is uiteindelijk een kwestie van mening.


Video Board: 'Snel gefixt' met azijn