Oven - condensatie in het glas

Vooral in het geval van nieuwe, zeer moderne ovens, lezen mensen nu constant over condensaat dat zich tussen de twee deelvensters bevindt. Gedeeltelijk komt het water zelfs uit de deur van de oven naar beneden. Wat je eraan kunt doen, en waar de verhoogde vorming van condensatie vandaan komt, laten we hier zien.

Controleer de oven op schade

De nieuwe ovens hebben verschillende startsleuven. Deze worden soms afgesloten door beschermende films, die eigenlijk alleen nodig waren voor transport. Controleer daarom eerst of een van de ventilatieopeningen gesloten is.

window seal

In de meeste gevallen, met verhoogde condensatie, is de afdichting tussen de twee ruiten in de ovendeur de oorzaak. Als de afdichting slechts een beetje is uitgegleden of beschadigd, kan de vochtige lucht in de opening binnendringen. Helaas kan het vocht er niet meer uitkomen. Het vocht condenseert vervolgens op de buitenste schijf en loopt naar beneden. Dus het kan zelfs tot echte plassen onder de oven komen.

Video Board: Oven - Hoe reinig ik mijn ovendeur?