Telefoonaansluiting in het nieuwe gebouw


De interne telefoonaansluiting geldt tot op zekere hoogte als basisuitrusting in Duitsland. Vooral als het gaat om nieuwbouw, maar je moet er wel rekening mee houden dat het hier moet met bijbehorende ontwikkelingskosten en misschien ook wat wachttijden. Daarnaast zijn er ook alternatieven voor de telefoonverbinding in het nieuwe gebouw.

De telefoonverbinding

Om een ​​telefoonaansluiting in het gebouw te kunnen maken, moet natuurlijk eerst een kabel naar het huis worden gelegd. In Duitsland zijn dit meestal gewone koperkabels, alleen in sommige landen van de wereld zijn de individuele huishoudens verbonden met glasvezel voor bijzonder snelle internetverbindingen. De kabel kan alleen door Deutsche Telekom als netwerkexploitant worden gelegd. Het is logisch om de toepassing voor de telefoonverbinding tegelijk met het aanvragen van de elektrische aansluiting uit te voeren, omdat de gezamenlijke installatiewerkzaamheden van beide kabels - de voedingskabel en de telefoonkabel - een aanzienlijke hoeveelheid geld kunnen besparen.

Kosten van ontwikkeling -

afhankelijk van de afstand van het huis tot de eigendomgrens van ongeveer 23 euro per meter voor onverharde oppervlakken, met verharde oppervlakken (bestrating, beton) rond 77 euro per meter. Daarnaast geldt voor de installatie binnen het huis een vast tarief van rond de 350 euro.

Op de aldus geproduceerde telefoonverbinding kan dan worden gebeld, maar ook gesurft - de beschikbare internetsnelheid afhankelijk van het gebied kan heel verschillend zijn, in sommige gebieden zijn deze nog steeds vanwege lage bevolkingsdichtheden vaak alleen met een maximale snelheid van ver onder de 1000 Mbit / s mogelijk. Hier wordt de kwestie van alternatieven duidelijk.

Alternatieven voor de conventionele Telekom-verbinding

De fysieke omstandigheden - dat wil zeggen kabels voor de verbinding tussen huis en huis - moeten door de Telekom in de regel worden gemaakt. Met deze kosten valt dus te verwachten, zodra u een telefoonlijn wilt hebben. Als dan alleen een lage internetsnelheid kan worden aangeboden, dan rijst bij velen de vraag of er geen betere alternatieven zijn. Momenteel zijn er twee opties voor de telefoonverbinding:

Mobiele verbinding met vast nummer en mobiel internet

Afhankelijk van of UMTS is uitgebreid en beschikbaar is in het betreffende gebied, is het vaak mogelijk om veel snellere internetsnelheden op internet te behalen. Met de juiste UMTS-antennes is het mogelijk om goede snelheden te bereiken, zelfs bij een lage signaalsterkte. Dit kan meestal heel snel worden bepaald met behulp van de netwerkdekkingsquery voor de individuele mobiele providers op basis van het adres. Telefoonverbindingen zijn geen probleem, aangezien nu evenals alle netwerkexploitanten de mogelijkheid bieden om een ​​extra vast nummer met het betreffende netnummer op de telefoon aan te sluiten. Dit kan worden bereikt op een goedkoop vast nummer en gebruik de telefoon zelf een bijpassend mobiel tarief. Men bespaart in elk geval de totale ontwikkelingskosten en bovendien de aansluitkosten van de Telekom - in veel gevallen zijn ze vaak duidelijk duidelijk boven de 1.000 euro.

Satellietverbinding voor telefonie, internet en televisie

Sinds enkele jaren is het ook mogelijk om via een satellietverbinding vaste telefonie en internet te gebruiken, naast satelliettelevisie, die al erg populair is. Er zijn al enkele providers, de datatransmissiesnelheden zijn vrij nuttig voor privégebruik en de prijzen zijn de afgelopen jaren en bijna op telecomniveau sterk gedaald. Satelliettechnologie heeft het voordeel dat het op alle gebieden even goed werkt, zelfs als ze slechts in geringe mate worden uitgebreid of ontwikkeld door Telekom. Hoewel er ook kosten zijn voor de hardware, die bij de meeste providers maar ver onder de ontwikkelingskosten van Telekom ligt, meestal tussen de 150 en 350 euro. U kunt telefonie gebruiken met een vast nummer, breedbandinternet en satelliet-tv. Vooral in slecht ontwikkelde gebieden en tegen hoge kosten voor de productie van een telefoonaansluiting zijn satellietverbindingen hier een goed alternatief, dat betrouwbaar en goedkoop is.

Fundamenteel recht op telefoonaansluiting in Duitsland

Volgens artikel 35, lid 1, heeft iedereen in Duitsland een wettelijk recht dat Telekom met hen verbindt aan hun netwerk - dat wil zeggen dat ze niemand toegang mogen weigeren. Dit is echter uitdrukkelijk uitgesloten als de productie technisch niet mogelijk of nog niet mogelijk is. Dus in afgelegen gebieden heeft u nog steeds geen wettelijke basis. Overigens heeft de BGH onlangs geoordeeld dat internet een fundamenteel recht is, niet alleen de telefoonlijn. Maar ook hier is natuurlijk de produceerbaarheid de basisvoorwaarde.

Uitbreidingsplannen van de Telekom voor DSL

Eigenlijk zou DSL op grote schaal beschikbaar moeten zijn in de meeste gebieden in Duitsland - in sommige gevallen, vooral bij een lage verbindingsdichtheid, vaak alleen met zeer lage snelheden, omdat vanwege een te laag verwacht aantal deelnemers een uitbreiding vaak niet de moeite waard is. Bovendien worden mobiele, draadloze technologieën vooral gedwongen, omdat er een veel hogere vraag lijkt te zijn. In slecht ontwikkelde gebieden kan men alleen een aanzienlijke verbetering verwachten in lange perioden. Hier zijn alternatieven vaak redelijk en het overwegen waard.

Typische problemen en oplossingen

Lange wachttijd voor de telefoonverbinding: ondanks verschillende beloften van de Telekom kan het vaak lang gaan van de toepassing van de telefoonverbinding tot de productie lange wachttijden in het land. Hier helpt alleen vasthoudendheid en een verwijzing naar mogelijk beloofde perioden voor de productie.

Te hoge ontwikkelingskosten voor telefonische verbinding: met name bij grote stukken land en huizen die ver terug zijn geplaatst, kunnen de ontwikkelingskosten vaak enorm zijn. Voor huizen die buiten ontwikkelde nederzettingen liggen, zijn ze vaak zelfs onbetaalbaar. Hier blijven dan alleen geschikte alternatieven over - mobiele technologie of satelliettechnologie.

Fouten in de productie of schade veroorzaakt door de graafwerkzaamheden: in beide gevallen is de Telekom aansprakelijk voor de eigenaar van de verbinding - vaak gebruikt de Telekom hier een onderaannemer voor de bedrading, als hier schade optreedt, is het vaak niet gemakkelijk voor de klant om een ​​claim voor schade af te dwingen, Een bekwame advocaat en goede zenuwen zijn dan vaak een onontbeerlijke vereiste.

Dus het feit is - zonder telefonische verbinding, het is tegenwoordig nauwelijks meer. Het hoeft niet altijd de verbinding met de telecomlijnen te zijn, moderne alternatieven kunnen vaak goedkoper en efficiënter zijn.


Video Board: Sloop telefooncentrale Europaboulevard Amsterdam