Een regenwaterfilter voor ruwe reiniging

Het regenwaterfilter van een stortbak wordt in het algemeen aangeduid als het eerste effectieve groffilter. Het dient vooral om het binnendringen van kleine dieren, bladeren en plantendelen te voorkomen. Stroomafwaartse filtereenheden zorgen voor een fijnere nafiltering. De plaatsing van de filters varieert en kan zowel in de stortbak als op de toevoerleidingen worden uitgevoerd.

Filtertypen en plaatsingen

Meestal bevinden de regenwaterfilters zich in de valpijpen, die bijvoorbeeld van het dak naar de stortbak leiden of als een regenwaterfilter rechtstreeks in de tank worden geïnstalleerd. In ondergrondse stortbakken kunnen ze boven de tank als bodemfilter worden gemonteerd.

Normaal gesproken bestaat de filtereenheid van een regenwaterfilter uit een rooster, een geperforeerde plaat of een zeef. Voor betonnen stortbakken kunnen zogenaamde filterplaten gemaakt van cellenbeton worden geïnstalleerd in het waterinlaatpad. Het eenvoudige mechanische principe van de bediening maakt het eenvoudig om zelf een regenwaterfilter te bouwen.

Filterconstructie en mechanisch actieprincipe

De structuur van een regenwaterfilter kan worden gemonteerd als een eenvoudig stromingsfilter dat regenwater voor de stortbak rechtstreeks op de pas filtert. Typische vertegenwoordigers van dit ontwerp zijn filtertypen die in downpipes zijn geïnstalleerd.

Een ander type heeft een holte naast de waterstroom waardoor het regenwater wordt doorgespoeld. Deze soorten constructie worden ook wel potfilter genoemd. In de "pot" kunnen verschillende filterelementen worden gemonteerd:

 • Filter grind in een grindfilter
 • Zandfilter met zeer fijn grind
 • filterpatroon
 • Substraat als een katalysator
 • filter mand
 • filter netto
 • filterzeef

Extra effect door waterbeweging

De kenmerken van het regenwaterfilter zijn verschillend, afhankelijk van het type en de fabrikant. Er moet aandacht worden besteed aan een permanent mogelijke toegang, bijvoorbeeld door een flap of een deksel voor de revisie en eventueel lediging, lediging of vervanging van de filterelementen.

Afhankelijk van de werkingsmodus kunnen regenwaterfilters verticale, horizontale of gecombineerde waterstroomrichtingen gebruiken. Hier worden de volgende eigenschappen en extra effecteigenschappen gebruikt:

 • Horizontale turbulentie
 • Verticale turbulentie
 • Regeling van de waterhoeveelheid door bufferopslag (retentiefilter)
 • Grenzen van een trechter
 • Staand metalen element in kegelvorm

Extra filters en waterzuivering

Als het regenwater als nuttig water wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de toiletspoeling of de wasmachine, is een extra filter in de waterleiding van het huis of in de stortbak onvermijdelijk. Zelfs tegenwoordig worden methoden van druppelfilters vaker gebruikt dan met een grindfilter. Het effect wordt versterkt door een doorweekte waterinlaat, die turbulentie van bezonken vuildeeltjes voorkomt.

Vanwege de drijvende verwijdering op het oppervlak van het regenwater, wordt het water dat het schoonst is geworden door de stortbuien van de vuildeeltjes verwijderd. Bij het inlaatspruitstuk of de waterbemonsteringsslang is normaal een ander aanzuigfilter gemonteerd.

Vorstbestendigheid en laadvermogen

Een belangrijk criterium voor het kiezen van een of meer regenwaterfilters is het gebied dat het regenwater "levert". De meeste fabrikanten specificeren de maximale dakoppervlakken waarvoor het betreffende filter geschikt is.

Hoewel vorstbestendigheid geen probleem is met ondergrondse installatie, moet dit aspect worden overwogen bij installatie in valpijpen. In sommige modellen schakelt het valpijpfilter automatisch uit in de winter en brengt het regenwater en condensatie in het rioleringssysteem.

Wanneer u een regenwaterfilter in de grond of ondergrond gebruikt, let dan op hoe sterk het is. Bijna alle fabrikanten bieden twee klassen die zowel beloopbaar als begaanbaar zijn. Zelfs wanneer zelfbouw moet worden betaald aan de daaropvolgende verkeersbelasting.

Tips & Tricks

Als ideale combinatie kunt u werken met een flowfilter en een vortex-fijnfilter. Samen met een rustige waterinlaat zijn deze twee filtereenheden voldoende om regenwater geschikt te maken voor gebruik met water voor nutsvoorzieningen.

Video Board: