Verplichting tot aanschaf bij de wateraansluiting


Als huiseigenaar moet je enkele verplichtingen aan het waterbedrijf naleven. Dit omvat onder andere de aankoopverplichting. Wat hiermee precies wordt bedoeld en welke andere verplichtingen uit de betalingsverplichting kunnen voortvloeien, wordt in dit artikel volledig uiteengezet.

Wettelijke verplichting

De wetgever bepaalt dat elke eigenaar van een onroerend goed een aankoopverplichting heeft met de plaatselijke waterleverancier, op voorwaarde dat het onroerend goed zich binnen zijn referentiegebied bevindt. Preciezer gezegd staat er in § 3 AVBWasserV: de aansluitgebruiker moet zijn volledige behoefte aan water dekken met de betreffende waterleverancier in de overeengekomen mate. Uitzonderingen zijn niet af te leiden uit de wettekst.

Dus als u een verbinding wilt opbouwen in plaats van de waterleverancier, om zelf een put te graven, wordt de wetgever gedwongen een verbinding op te bouwen. Een extra watervoorziening uit eigen bron is uitgesloten.

Dit resulteert ook in de verplichting om op vraag van de waterleverancier op de eigendomsbasis een waterleiding te laten bouwen - op eigen kosten. Het overdrachtspunt tot waar de waterleverancier verantwoordelijk voor is, is dan niet langer de huisaansluiting, maar de wateras. Deze is verantwoordelijk als huiseigenaar voor de lijnen naar de wateras. De montage en aanpassing - dit volgt ook uit de wetteksten - valt volledig onder de abonnee van de lading, dus de waterleverancier komt hier gratis aan.

Betaling aan de waterleverancier in geval van wijzigingen

Als de huiseigenaar zijn huisaansluiting wijzigt zodat het waterbedrijf zijn lijnen moet verplaatsen, kan het waterbedrijf de installateur vragen om een ​​individuele en toerekenbare vergoeding. Alle kosten voor de wijzigingen worden doorberekend aan de abonnee.

Aanschafverplichting geldt ook voor sanitaire voorzieningen

Dezelfde referentieverplichting die van toepassing is op de wateraansluiting is ook van toepassing op de afvalwateraansluiting op een openbare riolering. De werking van een kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie, die al aan een waterrechtenvergunning is gebonden, wordt door de gemeenschappen alleen getolereerd na een rechterlijke beslissing - en dat totdat de gemeenschap een rioleringsstelsel instelt in het betreffende gebied. Dan is er een verbindingsverplichting voor het rioolstelsel voor elke eigenaar van het object.

Verdere bediening van de kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie is dan niet meer toegestaan. De verhuurder moet alle kosten voor de aansluiting dragen en de bouw van de bouwfaciliteiten en pijpleidingen voor de kanaalaansluiting zijn ook voor eigen rekening.


Video Board: Start nieuwe badkamer Ons Eigen Huis - EIGEN HUIS & TUIN