De dakafwerking: de dakrand

De dakrand vormt het dakuiteinde van het dakgebied. In termen van bouw- en bouwrecht, bestaat de dakrand uit verschillende elementen of definities. Nog voor het inbouwen van de planningsfase, vormen dakranden een belangrijke factor, maar zelfs later is het altijd de focus van de interesse van de huiseigenaar.

Positie en positie van de dakrand

Een huisdak bestaat altijd uit één, twee of zelfs meerdere dakoppervlakken die doorlopen tot aan de rand. Het onderste uiteinde van een berm naar de tegenoverliggende berm wordt een dakrand genoemd. Het is de druiprand van het dak, waar de drainerige regen en het smeltwater van het dak van het huis stromen. Er zijn verschillende termen die gerelateerd zijn aan de dakrand.

  • dakrand
  • Traufüberhang
  • Traufpunkt
  • dakrand

Eaves en afluisterpunt

De dakrand is - zoals eerder vermeld - de druiprand van het dak, dus de buitenste lijn. Het dakrandpunt is het snijpunt waar de dakbedekking of de houten onderbouw (dakspant) de gevel kruist. Of dit het dak of het dak is, hangt af van de respectieve uitgaande wettelijke of structurele definitie.

De dakafwerking: de dakrand: dakrand

Dakrand of dakoverhang

Vanaf deze begrafenisplaats hebben veel huizen vaak een dakoverstek, dat wil zeggen een dakverlenging die zich ver buiten de gevel uitstrekt. Een andere naam voor de overhangende dakrand is de dakoversteek. U mag in geen geval de overhang van het dak verwisselen met de overhang van het dak of deze zelfs gelijkstellen. De dakoverstek bevindt zich aan de voorkant van een dak, dus op de rand.

dakrand

Daarnaast is er de dakrandhoogte. Dit bepaalt de hoogte tussen het dakrandpunt en de grond, dwz de hoogte van de gevel tot het dakrandpunt. In het bijzonder heeft deze waarde een grote betekenis in termen van bouwrecht.

Definitie van bouwwetgeving en toepassing van dakranden

De dakrandhoogte is meestal gefixeerd en mag niet hoger of lager zijn dan de maximale en minimale hoogte. De dakrandhoogte kan worden opgevat als een op zichzelf staande factor, maar ook in relatie tot de nokhoogte. Bouwvoorschriften alleen met betrekking tot dakranden verwijzen altijd naar deze duidelijk gedefinieerde gevelhoogte.

Eaves en nokhoogte

Als de hoogte van de dakrand echter wordt vermeld in verband met de nokhoogte, kan de hoogte van de dakrand variëren op verschillende nokhoogte. Deze waarden worden meestal vastgelegd in de regionale bouwwet. Er kan echter geen basisverklaring worden afgelegd, omdat de bouwwetgeving het nationale recht is en daarom op het hele land varieert, zelfs binnen een federale staat kunnen er grote verschillen zijn tussen de ene stad en de andere.

Verdere wettelijke voorwaarden aan de dakrand

Daarnaast is ook het Traufrecht van toepassing. Het Traufrecht regelt de afvoer van een dak over de dakrand. Deze mogen niet worden afgeleid op het aangrenzende terrein als het een privéland betreft. Bij aansluiting op openbare ruimtes (parken, bossen, wegen, trottoirs, enz.) Is deze regelgeving mogelijk niet van toepassing. U mag onder geen enkele omstandigheid het afluisteren gelijk met het dak rechtmaken. Dit laatste komt uit de Middeleeuwen en bepaalt de juridische reikwijdte van het land.

Goot en dakrand

Normaal gesproken wordt de goot onder de dakrand geplaatst, zodat deze ongeveer een derde onder de dakrand is. Maar er zijn veel andere gootontwerpen.

Tips & Tricks

"Van de regen in de dakrand" - ook deze bekende uitdrukking verwijst naar de dakrand. Terwijl iemand alleen onder de vrije hemel nat kan worden, kunnen grote hoeveelheden water langs de dakrand wegstromen. Als iemand zichzelf onder een overhangend dak plaatst om zichzelf tegen regen te beschermen, maar behoorlijk doordrenkt is van het water dat uit de dakrand stroomt, is hij "uit de regen in het water gevallen".

Over de dakrand kan ook de positie van een huis worden beschreven. Als een gebouw met de dakrand aan de straatkant ligt, is het niet gezond. Als het met de gevel (gezicht, rand) op straat staat, wordt het giebelständig genoemd.

In tegenstelling tot de berm kunnen de dakranden relatief eenvoudig worden verlengd. Met speciaal ontworpen profielen kunnen de dakrandvensters snel worden verlengd met maximaal drie tegelrijen. Voor dit doel worden deze profielen verwend met de spanten.

Video Board: AANWERKING DAKRANDPROFIEL.mp4