De dakrand


Van de regen tot de dakrand - veel mensen kennen dit spreekwoord. Maar zelfs niet elke klusjesman kan de dakrand van zijn huis bepalen. Er zijn ook enkele wetten en juridische claims in verband met de dakrand. In het volgende bespreken we de term "dakrand" in detail voor u.

De dakrand is de dakdruppelrand

Kortom, de dakrand kan worden gedefinieerd als de druipgrens van het dak. Dus het onderste, laatste deel van elk dakoppervlak, dat zich uitstrekt van de ene naar de andere rand. Daarom kunnen, afhankelijk van het ontwerp van het dak, de dakranden aan alle vier zijden van het huis worden gevonden.

  • Zadeldak (alleen parallel aan de nok van het dak, dus twee keer)
  • Hipped dak (aan alle vier zijden)
  • Cripple walvisdak (aan alle vier zijden)
  • Boeg- of toneldak (niet op de rand van de rand, dus twee keer)
  • Tent en piramidedak (elk aan het einde van elk dakvlak (drie, vier of meer dakrand)

Het afluisterpunt

Moet niet overeenkomen met de dakrand van de dakrand spot. De kruising tussen de gevel en de dakhuid vormt het dakrandpunt. Maar de meeste daken hebben zich ver van de muur van de façade verplaatst. In dit geval zijn de dakrand de druiprand en het dakrandpunt van het iets hogere kruispunt van dak en gevel.

De dakrand: zijn

Bouw wetzicht op het dakrandpunt

Het dakrandpunt is van groot belang vanuit het perspectief van de bouwwetgeving. Vaak wordt deze hoogte gedefinieerd als een maximale hoogte die hoogstens in een stad, district of nederzetting kan worden bereikt. Daarom is het afluisterpunt ook een belangrijk aspect in de blauwdruk. Maar ook de dakoversteek kan worden beperkt.

Vooral bij eigendomsgrenzen komt het recht om te dragen. De dakrand rechts geeft informatie over of en onder welke omstandigheden het water buiten het pand kan wegvloeien, dat wil zeggen of de dakrand over het pand uitstrekt. Verschillende situaties worden overwogen.

  • Bultrug naar groene gebieden, wateren en groene ruimten
  • Hailback naar openbare wegen, trottoirs en land (bijvoorbeeld parken)
  • Traufrecht naar de buren

Als u uw rugmarge wilt bevestigen, moet u ook omgaan met de dakrand. U kunt de goot hieronder installeren, maar ook zijdelings verschuiven. In sommige gevallen moet rekening worden gehouden met bouwvoorschriften.

Speciale dakranden

Maar niet alleen het eigenlijke dak van een huis heeft dakranden. Evenzo zijn er dakranden op een risalit, een dakkapel en natuurlijk een luifel.

De dakrand beschouwd constructief

Structureel, de dakrand is interessant omdat het kan worden opgenomen in de lengte van de gordingen met of moet. Ofwel de gordingen worden hier uitgebreid door bijvoorbeeld een Verblattung of gewoon gebruikt overeenkomstig lange gordingen.

Tips & Tricks

In geen geval mag je het afluisterrecht met het dakrecht juist verwarren. Het dak rechts is een recht uit de Middeleeuwen, volgens welke een huiseigenaar zelfs bepaalde overtredingen kan straffen aan de dakrand. Bovendien had de overkapping van het dak ook een economisch belang bij de verkoop of aankoop van goederen.

Het platte dak heeft geen dakrand in tegenstelling tot alle hellende dakvormen.

Overhangende dakranden hebben als doel de gevelwand te beschermen tegen regenwater. Verticale regen is echter vrij zeldzaam, en daarom is er alleen voorwaardelijke bescherming, vooral aan de weerszijde.

In het huisjournaal bieden we ook tal van artikelen aan met huisverbetering rond de dakrand. Bijvoorbeeld om een ​​rugmarge te monteren.


Video Board: AANWERKING DAKRANDPROFIEL.mp4