Bereken dakhelling - u moet deze formules gebruiken

Om de dakhelling te berekenen, worden twee formules uit het veld van trigonometrie en de wet van hoekwetten gebruikt. Dit klinkt ingewikkelder dan het is - het belangrijkste werk wordt gedaan door een wetenschappelijke rekenmachine. Ontdek hier in detail hoe het werkt.

Formules uit de schooldagen

De dakhelling kan eenvoudig worden berekend met behulp van trigonometrie en met behulp van een sinusfunctie. Je hebt het waarschijnlijk al tijdens je schooltijd al geleerd.

Hoe u precies de dakhelling moet berekenen, hangt af van waar u deze waarde voor nodig hebt. Om de sneeuwbelasting op het dak te bepalen, heeft u een relatief exacte waarde nodig, evenals om de efficiëntie van een zonnestelsel te bepalen - als het gaat om welke tegels u kunt gebruiken, is vaak een ruwe schatting voldoende.

Bereken dakhelling - u moet deze formules gebruiken: dakhelling

De wiskundige vereisten

  • een gemeten horizontale afstand, en de gemeten naar het
  • Hoogte-afstand vorm met de rand van het dak een rechthoekige driehoek
  • de langste rand gedeeld door de aangrenzende horizontale rand komt overeen met de sinuswaarde van de hoek
  • Elke lengte van de meting kan worden gebruikt voor de berekening

Berekening van de dakhelling via de hoekfuncties

  • Papier en pen
  • meetlint
  • bar
  • Rekenmachine met hoekfunctie en vierkantswortelfunctie

1. Meten

Voor de berekening kunt u elke gemeten waarde gebruiken - volgens de gemeten horizontale afstand is uw rechthoekige driehoek eenvoudig groter of kleiner, maar natuurlijk blijft de hoek altijd hetzelfde.

Meet vanaf elk punt op het dak elke exact horizontale afstand en bepaal het hoogteverschil aan het eindpunt van de route.

2. Bepaal de lengte van de dakrand

Om de lengte van de derde rand van uw rechthoekige driehoek te kennen, kunt u ook Pythagoras gebruiken: de randen a en b zijn al gemeten en de lengte van de dakrand wordt aangegeven met de formule: a² + b² = c².

3. Bepaal de hoek

Als u de horizontale rand a deelt door de randlengte c van de daklengte, krijgt u een waarde die kleiner dan 1 moet zijn, omdat c altijd langer is dan a. Deze waarde komt exact overeen met de sinuswaarde van de gewenste hoek - u kunt de hoek zo gemakkelijk berekenen met een wetenschappelijke rekenmachine, of zelfs in de eenheidscirkel, of een sinustabel opzoeken.

Tips & Tricks

Voor zonnesystemen wordt hun optimale efficiëntie bereikt met een dakhelling van 32°. Bij afwijkingen moeten de zonnemodules overeenkomstig worden bijgesteld.

Video Board: MAVO3 H5_3 Hoe bereken je het hellingspercentage?