Dak: typische schadepatronen en maatregelen


Dientengevolge kan schade aan het dak snel leiden tot schade aan het hele bouwweefsel. Daarom is het belangrijk om zelfs kleine beschadigingen aan het dak zo snel mogelijk te herstellen voordat het hele gebouw wordt geraakt. Lees hier meer.

Schadeanalyse door experts en experts

Voor de analyse van de schade moet niet alleen een gespecialiseerd bedrijf, maar ook een taxateur worden geraadpleegd, vooral in het geval van onduidelijke schade. Vooral vochtschade vereist een uitgebreide beoordeling.

Alleen gissingen van de specialist, waar de schade het meest waarschijnlijk is, en een daaropvolgende symptomatische reparatie zijn in veel gevallen niet voldoende. Anders kan er veel meer schade worden verwacht.

Bekende schadebeelden

Sommige beschadigingen zijn vrij typisch voor gebrekkige uitvoering of voor bepaalde materiële gebreken. Zelfs met dergelijke bekende schadepatronen moet men echter niet in de verleiding komen om alle andere mogelijke invloeden te negeren. In de meeste gevallen worden niet alleen individuele fouten gemaakt, maar meestal ook meerdere.

Veelgemaakte fouten die tot schade leiden

Lekkende dakramen, vochtbelasting

Of de dakramen daadwerkelijk lekken (of slecht zijn geïnstalleerd) toont vaak snel een blowerdeurtest met overdruk en beslaan van de kamer.

Als de dakramen daadwerkelijk lekken, kan een specialist ze meestal gemakkelijk afsluiten. Er moet echter worden opgemerkt dat in dit geval andere defecten aanwezig kunnen zijn:

  • Dakraam niet correct geïnstalleerd
  • Dakhelling te laag voor de dakramen
  • Stoomrem niet correct gemonteerd op het dakraam (alleen geplakt, in plaats van luchtdichte montage)

Een goede inspectie van waar het water of vocht eigenlijk vandaan komt, is hier in ieder geval nodig. Een eenvoudige vervanging van dakramen brengt echter vaak alleen de ambachtelijke winst met zich mee, maar niet de huiseigenaar.

Vochtschade aan de gevelverbinding, isolatie op het dak

In het geval van dakisolatie (dakspantisolatie) op het hellende dak, is schade door vocht aan de gevelverbinding zeer gebruikelijk. Deze schade is vooral merkbaar in de werken die begin jaren negentig werden uitgevoerd en die tot nu toe meestal enorme schade hebben aangericht.

In de meeste gevallen is de oorzaak hier een gebrek aan luchtafdichting. Dit kan worden veroorzaakt door onjuiste bediening.

Als een verder gevolg, dat meestal dezelfde oorzaak heeft, kan men schade aan de onderkant van de visuele bekisting (vocht, schimmel) waarnemen. De visuele bekisting kan ook vervormingen hebben.

Een lek in de gevel kan ook worden gedetecteerd door middel van een blowerdeurtest bij lage druk. In de meeste gevallen kunt u zelfs de beschadigde plek precies bepalen door de snellere luchtstroom.

Lekken op het platte dak

Vooral in het platte dak worden vaak pakkingfouten gemaakt en komen er snel defecten aan het licht.

Dit kan leiden tot blaasvorming en kromtrekken in de dakmembranen en scheuren van de dakbaan. Lekkages komen vaak voor in het gebied van de aansluitingen op het platte dak. Ook vergeten zegels in het gebied van de waterafvoer of onvoldoende dimensionering van de waterafvoer bij het platte dak zijn veelvoorkomende schadepatronen op het dak.


Video Board: Ere zij God (Jan Peter Teeuw) Zeeuws Projectkoor & Jubilate