Snijd zandsteen met de zaag

Zandsteen kan moeiteloos worden gesneden met een steenzaag of een flex of op maat gesneden grinder. Een ideale kracht om pneumatisch gestuurde apparaten te ontwikkelen. Afhankelijk van het type zandsteen kunnen hardmetalen zaagbladen voldoende zijn, in het geval van kwartszandsteen met een hoge dichtheid is een diamantzaagblad vereist.

Wolfraamcarbide of diamant

Een zeer kenmerkend effect bij het zagen van zandsteen is een enorme hoeveelheid stof. Het materiaal zandsteen als sedimentair gesteente "brokkelt" langs de snijlijn. Daarom is een goede lucht- en oogbescherming tijdens het snijden dringend nodig. Hardmetalen zaagbladen op steenzagen ontwikkelen minder stof dan diamantbladen.

Wanneer zandsteen wordt verwerkt, hopen de schuurmiddelen zich snel op. Dit kan, maar hoeft niet te worden voorkomen door nat malen. Deskundig advies over het snijproject wordt aanbevolen.

De snijrichting heeft een visueel en technisch effect. Bij het snijden in de richting van de laaglaag wordt minder stof gegenereerd dan in de dwarsdoorsnede. Afhankelijk van het type zandsteen, moet rekening worden gehouden met het risico van delaminatie.

Video Board: Tegels zagen met behulp van de Boels Tegelzaagmachine