Bedek een zandstenen muur op de juiste manier

Het pleisteren van een zandstenen muur is mogelijk met cementloze pleisters. Voorwaarde is een droge en efflorescentie-vrije muur. Als gips eenvoudig over vocht en uitbloeiing wordt geplaatst, zal het niet lang duren. In een vochtige kelder of gewelf is pleisteren soms niet mogelijk als de vochtigheidsgraad niet permanent kan worden verlaagd.

Klei, kalk en silicaat

Als je een zandstenen muur wilt bepleisteren, moet je een solide basis creëren. Daarom is, naast de droogheid, het verwijderen van alle losse en verweerde plaatsen een vereiste.

Zoals bij elke vorm van verwerking of verfijning, moet het schuren van zandsteen een doorlatend klimaat behouden. De zandsteen moet door de pleister kunnen "ademen".

Pleistypes van klei, kalk, mengsels van beide en silicaatpleister zijn geschikt als gipssoort. Het zandgehalte moet zo hoog mogelijk worden gekozen. Gipspleister is niet geschikt omdat het de zandsteen kan aantasten. Cementpleister wordt te hard en is niet doorlatend.

Video Board: optrekkend vocht bestrijden