De septic tank - hoe het is gebouwd, hoe het werkt en waar je rekening mee moet houden


Septic tanks zijn de eenvoudigste vorm van afvalverwerking. Ze zijn relatief eenvoudig en gebruiken alleen een mechanisch-fysisch reinigingsproces voor afvalwaterverwerking.

Gebruik van septictanks

Septic tanks zijn puur voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Het zijn nog steeds zeer verspreide systemen, vooral in oudere huizen.

Volgens de nieuwe EU-kaderrichtlijn water krijgen ze vanaf 2015 geen watervergunning meer. De nieuwe kaderrichtlijn water bepaalt dat vanaf dit punt elke kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie een biologische behandelingsfase moet hebben.

Oudere systemen moeten dienovereenkomstig achteraf worden ingebouwd. In het geval van rioolwaterzuiveringsinstallaties met drie kamers is dit in de meeste gevallen echter gemakkelijk mogelijk.

De kosten van de aanpassingskosten worden in sommige landen gedekt door een overeenkomstige subsidie.

In Beieren en Thüringen bedragen deze elk 1.500 EUR, in Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern 770 euro of 750 EUR. De deelstaat Saksen biedt 1.000 EUR voor een conversie.

Voorwaarde voor het achteraf inbouwen is echter dat de bestaande septic tank nog volledig is afgesloten. Als dit niet het geval is, is het meer de moeite waard om een ​​kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie te bouwen.

Werking van de septic tank

Een septic tank werkt in principe via sedimentatie. Dit betekent dat alle vaste vuildeeltjes die aanwezig of opgelost zijn in het afvalwater na een bepaalde tijd in de septic tank bezinken.

Ze vormen dan het zogenaamde rioolslib. Boven het wateroppervlak is meestal een laag schuim.

Na ongeveer twee tot drie maanden verteren vermindert het slibvolume tot een fractie van de oorspronkelijke hoeveelheid.

Het zogenaamde heldere water kan vervolgens worden afgezogen door middel van een afzuigwagen, in een opvangwater worden geïntroduceerd of worden doorstroomd. Vanwege het zeer hoge nitraatgehalte is het echter een zware last voor zowel water als bodem.

Daarom is dergelijke verwijdering in de toekomst niet langer toegestaan.

Septic tanks met drie kamers hebben een iets andere werkingsmodus, ook een wijdverspreide speciale vorm van septic tank is de septic tank. Het zal ook in de toekomst niet worden toegestaan.

Alternatieven voor de septic tank

Als een retrofit van de septic tank niet mogelijk is, zijn er verschillende alternatieven.

Omdat er al graafwerkzaamheden en toevoer en afvoer zijn, is vervanging met een SBR-installatie vaak eenvoudig mogelijk. Zelfs planten in het actief-slibproces, die niet intermitterend worden gevoed, vormen een mogelijkheid.

Het is echter belangrijk om aandacht te besteden aan de stroomaansluiting die niet bestaat bij de septic tank, die ook moet worden opgezet. Maar er zijn ook kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties die werken met bestaande of kunstmatig aangelegde hellingen, zelfs zonder elektriciteit, alleen met behulp van helling of waterdruk.

Een ander alternatief is de installatie van een plantenverwerkingsinstallatie. Hier is echter een relatief hoge benodigde ruimte nodig. Per inwoner (EW) moet worden verwacht met ongeveer vier tot vijf vierkante meter ruimte.

De bestaande septic tank kan ook worden gebruikt als een mechanische afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er zijn dus slechts minimale wijzigingen vereist. Voor aangelegde wetlands zijn er ook doe-het-zelf kits van ongeveer 1.000 EUR in de handel.

Tips & Tricks

Aangezien een ombouw of nieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie vanaf 2015 absoluut noodzakelijk is, loont het in elk geval de moeite om het onderwerp van de kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie meer in detail te behandelen. Op deze manier kan men een weloverwogen beslissing nemen over de aard van de toekomstige afvalwaterzuiveringsinstallatie voor uw eigen huis.


Video Board: YOUTUBERS REACT TO CRINGE COMPILATION