Vervang zelf een enkele houten balk of niet

Bij het nader onderzoeken van oude houten balken of bij het per ongeluk ontdekken van schade, wordt soms slechts één enkele balk beïnvloed. In dit geval bieden de ruilaanbiedingen. Zelfs met dragende balken kan dit door een ervaren klusjesman zelf worden gedaan als hij weet welke basisfuncties moeten worden onderhouden.

Exclusiecriteria uitsluiten voor jezelf

Er zijn twee factoren die bepalen of de vervanging van een houten balk kan worden uitgevoerd zonder kwalificatie van een expert: als een enkele balk moet worden vervangen, die geen ondersteunende functie heeft en als de straal op dezelfde manier eenvoudig kan worden hersteld. Reeds bij de vervanging van een tweede balk zoals bij de renovatie van een houten balkenplafond, moet een specialist worden geraadpleegd.

Voordat de evaluatie van de haalbaarheid eindelijk wordt beantwoord, moeten ook de omstandigheden ter plaatse worden onderzocht. Deze omvatten de versterkingen aan de muur, waar van toepassing het type wandbekleding van de houten balk en de mogelijk bestaande verbindingen met andere balken en draagconstructies.

In het algemeen kan na het blootstellen van de beschadigde straal het onderdeel worden verwijderd zonder mechanische demontage. Dit betekent in het bijzonder eenvoudig gelegd plafond en steunbalken. In verbonden constructies, zoals een dakspant, moet een timmerman de wissel uitvoeren.

Bouw wet behoud

Onder bouwwetgeving wordt het behoud van statische lagercomponenten gedefinieerd. Dit behoud omvat de volgende vereisten waaraan moet worden voldaan bij het vervangen van een houten balk:

  • De dwarsdoorsnede van de nieuwe balk moet op zijn minst die van de oude bereiken
  • De barafstanden tot de naburige balken mogen niet toenemen
  • De vloerconstructies blijven identiek qua vorm, hoogte en horizontaal

Deze voorwaarden zijn, vergelijkbaar met renovaties en uitbreidingen van oude balken, een zekere mate van interpretatieruimte door de bouwautoriteiten opgeschort. Zelfs als de uitwisseling volgens de bouwwetgeving is toegestaan, moet u altijd een specialist vragen voor enige twijfel over het draagvermogen van de houten balk.

Tips & Tricks

U kunt de haalbaarheid van de zelfruil met drie testpunten relatief zelfverzekerd beantwoorden. Als u de statische functie kent, kunt u de bevestigingsmethode van de houten balk precies herhalen en weet u wat spint en spruit zijn?

Video Board: Hoe vervang je vloerbalken