Kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties moeten op gezette tijden worden onderhouden en gecontroleerd. Welke regels hier gelden en welke kosten en welke kosten kunnen worden gemaakt, wordt hier uitgelegd.

onderhoudsvoorschriften

Volgens de huidige wetgeving moeten kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tweemaal of driemaal per jaar worden onderhouden en geïnspecteerd.

Voor installaties die na 2005 zijn gebouwd, is meestal slechts twee jaarlijks onderhoud vereist, voor oudere installaties zijn er bijna drie jaar per jaar vereist.

Tijdens het onderhoud moeten ook een controle van de systeemprestaties, de proceskwaliteit en enkele andere parameters worden gecontroleerd, gedocumenteerd en meegedeeld aan de autoriteit.

In sommige gevallen moet het onderhoud worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en bevoegde medewerker, in andere gevallen kan de operator dit ook zelf doen.

Onderhouds- en testbereik

Afgezien van de onderhoudstaken gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing van de respectieve installatie en de nodige reparaties, moeten ook de volgende taken worden uitgevoerd:

Taken voor de operator

 • dagelijks controleren of het systeem goed werkt (due diligence)
 • maandelijkse controle van mogelijke slibafgifte
 • maandelijkse controle van instromen en uitstromen voor mogelijke blokkades
 • maandelijkse controle op zwevende of zwellende moddervorming, eventueel noodzakelijke slibverwijdering
 • Maandelijks aflezen van bedrijfsuren op pomp- en ventilatormeters

Taken voor het gespecialiseerde bedrijf

 • Controles en controles volgens de bedieningshandleiding
 • regelmatige metingen van belangrijke en voorgeschreven bedrijfsparameters
 • Oplossing van defecten en storingen, reparaties en onderdelenuitwisseling
 • Het indienen van onderhoudslogboeken in het werkboek, het beheer en de beoordeling van het logboek
 • De controle archiveren
 • Communicatie met de autoriteiten (kan ook door de exploitant worden gedaan)

De onderhoudstaken kunnen sterk variëren, afhankelijk van het type installatie. Geconstrueerde rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn bijvoorbeeld veel minder onderhoudintensief dan een SBR-installatie.

Tips & Tricks

Veel fabrikanten bieden overeenkomstige onderhoudscontracten aan die de belangrijkste voorgeschreven onderhoudstaken kosteneffectief dekken.

Video Board: Wat Nou Zuid-Holland?! Aflevering 7: Afvalwaterzuiveringsinstallatie