Trappenhuisverlichting: welke regels zijn hier van toepassing?

Bij trappenhuisverlichting zijn er talloze regels die moeten worden gevolgd. Wat waar van toepassing is, en hoe deze regels correct toe te passen, kunt u in dit bericht in detail lezen. Daarnaast geldt welke afwijkende regelgeving ook van toepassing is op trappen op werkplekken.

Nationale en internationale normen

Er zijn nationale (DIN, VDE) en internationale (DIN EN) normen voor lichtplanning in gebouwen en het juiste ontwerp.

Al deze normen zijn mutatis mutandis van toepassing op de trap en moeten daar ook worden vervuld. Bovendien zijn er aanvullende voorschriften van toepassing op het trappenhuis.

Toepasselijke voorschriften specifiek voor de trap

Voorschriften voor ongevallenpreventie en arbeidsveiligheid zijn hier ook van toepassing. De belangrijkste eis voor trappenhuisverlichting is dat de schakelaars "zelf lichtgevend" moeten zijn.

Dit kan alleen worden weggelaten als er een zogenaamd "oriëntatielicht" aanwezig is, dat wil zeggen een permanent licht of een nachtlicht dat constant brandt. Dit is meestal niet het geval in particuliere woongebouwen, maar alleen in commerciële gebouwen (nooduitgang). Daarom moeten de schakelaars in privéwoningen altijd worden voorzien van zogenaamde gloeilampen.

Een gloeilamp moet altijd werken. In de loop van de tijd verliest het echter zijn functie door zwart te maken. Dan moet de schakelaar overeenkomstig worden verholpen. Zelfs bij het installeren van de trappenhuisverlichting moet de werking van alle neonlampen worden gewaarborgd.

De geldende norm in dit geval is DIN 18015-2. Hierin staat dat alle schakelaars voor de trappenhuisverlichting ook moeten worden verlicht.

Verplichting van de verhuurder (huiseigenaar) voor onderhoud

In de loop van de zogenaamde onderhoudsplicht van de verhuurder is het aan hem om de werking van de wisselverlichting te verzekeren. In het geval van een ongeluk, wat gebeurt omdat de schakelaar voor de trappenhuisverlichting niet werd gevonden omdat de gloeilamp niet meer werkte, is de aansprakelijkheid ook van toepassing op de verhuurder vanwege de verkeersveiligheidsverplichting.

Andere normen die relevant zijn voor lichtontwerp

DIN EN 12665 ​​specificeert alle aspecten die relevant zijn voor het ontwerp van de verlichting. Hiervoor zijn de geldige technische termen gedefinieerd en gedefinieerd.

DIN EN 1838 behandelt noodverlichting in gebouwen, waar een dergelijke vluchtwegveiligheid is voorgeschreven. Residentiële huizen zijn alleen in uitzonderlijke gevallen.

Bovendien regelt DIN 5035 alle aspecten van binnenverlichting met kunstlicht, in DIN EN 15193 worden de energiebehoeften voor verlichting beschreven.

Tips & Tricks

De installatie van de trappenhuisverlichting en de installatie van de schakelaars moeten altijd door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd. Eigen werk aan het elektrische systeem wordt sterk afgeraden!

Video Board: