De trap opensnijden - wat betekent dat en hoe werkt het?


Het plannen en berekenen van trappen is een zeer complexe aangelegenheid. Zelfs het scheuren van trappen vereist expertise en ervaring. Hoe het fundamenteel werkt, en wat er nog meer moet worden opgemerkt bij het plannen van de trap, kunt u hier lezen.

Wat betekent "openbreken"?

Scheuren betekent dat met een wenteltrap met behulp van de afstandsmethode, alle noodzakelijke metingen van de trap worden bepaald en vervolgens overgebracht naar de vloer van de bouwplaats om de trap naar de afmetingen te kunnen bouwen.

Individuele stappen bij het openbreken

Bij het openscheuren - dat wil zeggen, constructief de waarden bepalen - worden de volgende stappen in volgorde uitgevoerd:

  • De eerste stap is de verhoging van de trap inclusief de spil
  • De volgende stap is het construeren van de looplijn - dit vereist een strakke snaar die in het midden is bevestigd en hoe een cirkel werkt.
  • vervolgens worden de afstanden tot de looplijn uitgezet
  • Vervolgens worden alle even stappen geplot en getekend
  • wanneer dat is gebeurd, wordt de piekfase geconstrueerd
  • Daarna worden de afleidingen aangeraakt en toegepast

Ten slotte worden alle meetwaarden in één balk vastgelegd en gemarkeerd. Met behulp van deze lat worden alle vastgestelde maten later overgebracht naar de bouwplaats en daar gebruikt om de trap te bouwen.

Computationeel kromtrekken van de trap

De constructieve methode vereist veel vrije ruimte om te construeren. Het is zeer betrouwbaar omdat fouten en onjuiste resultaten onmiddellijk merkbaar en altijd zichtbaar zijn. Het kromtrekken van de trap kan ook door berekening worden gedaan.

Als alternatief kunnen ontwerpprogramma's ook op de computer worden gebruikt. Er zijn echter vaak verschillende benaderingen nodig om een ​​perfect resultaat te krijgen.

Voorschriften die moeten worden nageleefd

Bij het ontwerpen van een wenteltrap moet aan bepaalde specificaties worden voldaan. Deze richtlijnen zijn echter alleen van toepassing op benodigde trappen, dat wil zeggen op trappen die deel uitmaken van een vluchtroute.

De hoogte van de treden moet tussen 16 en 18 cm liggen, de breedte van de trede wordt berekend uit de zogenaamde stapgrootte, afhankelijk van de hoogte van de trede. De standaardmaat voor een comfortabele trap is 18 cm hoog en 27 cm breed. Afwijkingen op en neer zijn slechts in zeer beperkte mate toegestaan.

De trap moet ook minstens 80 cm breed zijn. Na minimaal 18 hellingen (17 treden) moet een podium worden geïnstalleerd dat minstens 3 keer zo diep is als de breedte van het loopvlak. De breedte van het voetstuk moet minstens gelijk zijn aan de loopafstand van de trap.

Tips & Tricks

De breedte van de trap wordt altijd gemeten op wenteltrappen volgens de looplijn. Dat maakt de constructie lastig.


Video Board: De BudoLifeKyokushin Breektesten, en INSCHRIJVING BREEKWEDSTRIJD 2019 per mail: [email protected]