Bouw een trappodium - wanneer, waar, hoe groot?


Onder bepaalde omstandigheden moet een trap worden onderbroken door een voetstuk. Bovendien zijn landingen vaak nodig in het entreegebied. Met welk doel podia hebben, hoe ze correct moeten worden gemeten en waar ze precies moeten worden geïnstalleerd, onthult dit artikel.

Verplichte installatie van sokkels

De DIN 18065 bepaalt dat podia met regelmatige tussenpozen in langere trappen moeten worden geïnstalleerd. In principe is dit alleen van toepassing op zogenaamde "noodzakelijke trappen". Noodzakelijke trappen zijn al die trappen die onderdeel zijn van de noodroute (vluchtroute).

De verordening is ook niet van toepassing op gebouwen met twee of minder appartementen.

Vereiste locatie van de podia

Podiums moeten vervolgens worden geïnstalleerd "na 18 gradiënten" verplicht. Dit betekent dat een langere trap 17 treden kan hebben, de 18e trede moet een voetstuk zijn.

Omdat aan de standaardafmetingen van een trap per etagehoogte slechts ongeveer 13 - 14 verdiepingen nodig zijn, speelt deze regel alleen bij grotere verdiepingshoogten (oude gebouwen) een rol, of voor trappen die zich over meerdere verdiepingen uitstrekken. Daarnaast zijn echter ook voetstukken nodig voor richtingsveranderingen of keerpunten op trappen.

Soorten sokkels

Afhankelijk van het type en ontwerp van de trap en de structurele situatie binnen de trap, kan men onderscheid maken tussen verschillende soorten zuilen:

  • Hoekplatforms zijn alleen beschikbaar bij het veranderen van richting binnen de trap (elke richtingsverandering vereist de installatie van een voetstuk
  • Tegenovergestelde trappen vereisen een voetstuk op het keerpunt
  • Middelste platforms onderbreken langere trappen
  • Entreeplatformen op een hoger entreegebied

Grootte van sokkels

De DIN en de Musterbauordnung (MBO) bieden elk verschillende minimale afmetingen voor een podium.

DIN

De regeling in de DIN verwijst naar de trap zelf en vereist dat de sokkels minstens 3 keer zo diep zijn als de breedte van de treden. Als er niet meer dan 2 appartementen zijn, kunnen er ook 2,5 weergavebreedten zijn. Voor wenteltrappen meet je altijd langs de lijn.

Strikt genomen geldt dit ook voor wenteltrappen, waar constructievloeren echter vaak geen podiumplaatsen hebben.

MBO

De MBO gaat ervan uit dat een sokkeldiepte in de hoeveelheid van de bruikbare loopbreedte (80 of 100 cm) in elk geval noodzakelijk is. De formule voor de berekening is hier: toename (63 cm) plus een occurrence-breedte. Afhankelijk van welke waarde groter is, wordt de ene of de andere regel gebruikt.

Tips & Tricks

Bij het installeren en ondersteunen van de sokkel moet altijd aandacht worden besteed aan de geluidsisolatie en moet het strooisel akoestisch worden losgekoppeld van de wanden.


Video Board: