Stenen muur op een helling - waar je op moet letten


Percelen zijn niet altijd perfect vlak. Waarom je altijd hellingen en dijken moet onderscheppen, welke soorten stenen muren geschikt zijn en waar je op moet letten bij het bouwen, zul je in dit bericht uitgebreid leren.

Onderschep piste en dijk

Hellingen en taluds op het terrein moeten altijd worden onderschept door een bijbehorende keermuur. Als er geen muur onder de helling was, zou deze na verloop van tijd worden weggespoeld of zelfs beginnen te bewegen.

Voor het correct onderscheppen van een helling zijn er drie punten die erg belangrijk zijn en moeten worden nageleefd

1. de juiste planning van de muur
2. de stabiliteit van de muur, die altijd geschikt moet zijn voor de helling of dijk
3. de afvoer van de helling naar de voet van de muur (drainage)

Als kleinere keerwanden (onder de 120 cm hoog) voldoende zijn voor de aardebaan, kunt u mogelijk ook uw eigen wanden plannen, eventueel met technische assistentie. Voor wanden die hoger moeten zijn en verspringende keermuurconstructies, is planning door een specialist absoluut noodzakelijk. Hier moet ook een zogenaamd stabiliteitscertificaat worden aangemaakt.

In deze gevallen kunt u ook een GaLa-boer inhuren bij de planning. De uitvoering door een specialist is ook in deze gevallen aan te raden, omdat fouten in de constructie de stabiliteit van de muur in gevaar kunnen brengen.

Gravity muren

Over het algemeen is het raadzaam om op de helling steunconstructies te gebruiken in de regel op zwaargewicht wanden. Dit geldt des te meer, hoe langer of steiler de helling is.

Zware wanden worden gekenmerkt door een bijzonder brede voet (meestal ten minste een derde van de muurhoogte). Dit maakt de muur bijzonder stabiel. Ze kan dan opnieuw naar de top verjongen, maar nogmaals.

Voor stabiliteit zijn de fundering en de structuur cruciaal. Het moet absoluut in het frostreien-bereik zijn (minstens 80 cm diep, mogelijk dieper) en voldoende duurzaam zijn. Betonkwaliteit en de kwaliteit van beton spelen hierbij ook een belangrijke rol.

Tips & Tricks

Vooral het onderwerp waterafvoer is altijd cruciaal voor het vasthouden van wanden. Een afvoersysteem moet op de juiste manier worden gepland, bemeten en uitgevoerd. Fouten op dit gebied of het niet naleven van de heersende watersituatie kunnen ernstige (en dure) gevolgen hebben.


Video Board: Inloopdouche